Celem niniejszego raportu jest przedstawienie korzyści inwestycji w sport. W raporcie przedstawiono szczegółową diagnozę stanu aktywności fizycznej Polaków oraz ponoszonych przez nich wydatków związanych ze sportem. Zaprezentowano również aplikację służącą do oceny korzyści społecznych z inwestycji w sport. Omówiono wyniki przykładowych symulacji wzrostu poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie.

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje