Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów

Czas realizacji: 06-12.2016

Cel projektu stanowiła ocena korzyści inwestycji w aktywność fizyczną w odniesieniu do ponoszonych kosztów. W ramach projektu powstały:

  • aplikacja, pokazująca korzyści ze zwiększenia aktywności fizycznej dla zdrowia, akumulacji kapitału ludzkiego oraz sytuacji osób na rynku pracy (pobierz),
  • raport metodologiczny (pobierz),
  • raport badawczo-analityczny (raport – pobierz, streszczenie – pobierz),
  • infografika (pobierz).
***

Projekt zrealizowany dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

***
ekonomistka, kierownik projektu:
Iga Magda
ekonomista:
Jan Baran
ekonomista:
Maciej Lis
analityk:
Jan Gromadzki
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Aktualności
Jeśli co drugi nieaktywny Polak zacząłby ćwiczyć …
Jaki jest stan aktywności fizycznej Polaków? Jakie korzyści społeczne wynikają z inwestycji w sport? Prezentujemy wyniki naszego badania zrealizowanego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Badania
Narzędzie do szacowania korzyści inwestycji w sport
Aplikacja stanowi narzędzie do szacowania skutków zmiany poziomu aktywności fizycznej dla społeczeństwa.
Publikacje
2017-01-17 Raport metodologiczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
autorzy:    /   /   /   / 
Dziękujemy za współpracę przy powstawaniu raportu Janowi Gromadzkiemu.
2017-01-17 Raport analityczny – ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
autorzy:    /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content