Transformacja górnictwa w ambitnym scenariuszu dekarbonizacji w Polsce – skutki dla rynku pracy

25 października 2018
abstrakt:

Raport przedstawia główne fakty ekonomiczne na temat roli węgla w polskiej gospodarce oraz implikacje dekarbonizacji dla zużycia węgla i zatrudnienia w górnictwie w Polsce. Pokazujemy, że kwestie związane z tworzeniem miejsc pracy i łagodzeniem negatywnych efektów dla pracowników mają kluczowe znaczenie dla wycofywania węgla w Polsce, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nasze symulacje dowodzą, że osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce jest możliwe pod warunkiem zmniejszenia zużycia węgla kamiennego o 20% w okresie 2015-2030 oraz o 55% w latach 2015-2050. Szacujemy, że taka redukcja przełożyłaby się na spadek zatrudnienia w górnictwie o 47% w latach 2015-2030 oraz o 77% w latach 2015-2050. Od strony podaży siły roboczej, taką redukcję zatrudnienia można osiągnąć poprzez naturalny ubytek, tj. poprzez odpływ pracowników na emeryturę i umiarkowany napływ nowych pracowników. W celu ułatwienia transformacji należy stosować programy szkoleniowe, kursy zawodowe, świadczenia pracownicze i instrumenty polityki społecznej.

słowa kluczowe: węgiel, górnictwo, transformacja niskoemisyjna, zmiana strukturalna, rynek pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
numer publikacji: 04/2018
Dodatkowe informacje:

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Coal Transitions” finansowanego ze środków KR Foundation. Autorzy rozszerzają wnioski dotyczące rynku pracy zawarte w raporcie „Coal Transitions in Poland” (Baran et al.) opublikowanym we wrześniu 2018 przez IDDRI i Climate Strategies. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Dziękujemy Oliverowi Sartorowi i Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi, a także Agacie Miazdze za wsparcie redakcyjne. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content