CoalTransitions - logo

Porozumienie klimatyczne osiągnięte na szczycie COP w Paryżu w 2015 stało się kolejnym krokiem na drodze redukcji emisji CO2 w wymiarze globalnym. W krajach, których gospodarki opierają się w istotnej mierze na węglu, pojawiają się pytania: czy, i jeśli tak, to w jakim stopniu przyczyni się ono do zmniejszenia konsumpcji węgla oraz jakie będą społeczne i ekonomiczne konsekwencje tego porozumienia.

 

Wspólnie z partnerami z Australii, Chin, Francji, Indii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii opracujemy ścieżki transformacji oraz zestawy polityk użytecznych w transformacji sektora węgla.

 

***

Liderami projektu są IDDRI oraz Climate Strategies.
Projekt realizowany będzie w latach 2016-18 dzięki wsparciu KR Foundation.

 

***

Bieżące informacje:
@CoalTransitions

Coal Transitions

kierownik projektu: Piotr Lewandowski

koordynator projektu: Aleksander Szpor

analityk ekonomiczny: Jan Baran, Jan Witajewski-Baltvilks

analityk: Konstancja Ziółkowska

kontakt : aleksander.szpor@ibs.org.pl

strona projektu : https://coaltransitions.org/

osoby z IBS

partnerzy

Liderzy projektu

The Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI)

Climate Strategies (CS)

Partnerzy

Australia (Australian National University)

South Africa (Energy Research Centre of the University of Cape Town)

Germany (German Institute for Economic Research  - DIW)

Poland (Institute for Structural Research)

India (Indian Institute of Management Ahmedabad)

China (Tsinghua University)