Warsztaty projektu Coal Transitions

1 lipca 2017
W dniach 26-27 czerwca br. w Londynie odbyły się warsztaty projektu Coal Transitions zorganizowane przez liderów projektu, Climate Strategies oraz IDDRI.

Celem warsztatów było zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań prowadzonych przez członków konsorcjum projektowego oraz ich przedyskutowanie w gronie ekspertów zewnętrznych i rady projektu. Wśród dyskutantów obecni byli partnerzy projektu, przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej.

Seminarium rozpoczęło się od prezentacji ryzyk związanych z tzw. osieroconymi aktywami (ang. stranded assets) w energetyce węglowej w Chinach oraz wpływu handlu i popytu na węgiel na scenariusze obniżania emisji w Indiach, a także zależności pomiędzy dostępnością i ceną wody a rozwojem energetyki.

W trakcie seminarium przedstawiono także raport podsumowujący sześć analiz dotyczących dotychczasowych doświadczeń związanych z transformacją górnictwa węgla w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii (przeczytaj).

Osobnym tematem były wyniki modelowania globalnego rynku węgla w oparciu o dane z wybranych krajów będących czołowymi producentami tego surowca. Symulacje oparto o zróżnicowane scenariusze transformacji. Wyniki modelu skonfrontowano ze zmianami w sektorze górnictwa w Australii oraz Południowej Afryce.

IBS reprezentowali Piotr Lewandowski i Aleksander Szpor, którzy zaprezentowali wstępne wyniki prac naszego zespołu, skoncentrowane na rynku pracy i społecznych aspektach transformacji sektora węglowego w Polsce (zobacz poniżej).

Program spotkania: Coal Transitions Agenda London 2017

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content