Transformacja w przemyśle górniczym

27 czerwca 2017
Report based on a study covering the Czech Republic, Spain, the Netherlands, Poland, the United Kingdom and the United States.

Czy porozumienie klimatyczne osiągnięte na szczycie COP w Paryżu w 2015 dotyczące redukcji emisji CO2 w wymiarze globalnym przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji węgla w krajach, w których węgiel miał lub nadal ma istotne znaczenie? Jakie będą społeczne i ekonomiczne konsekwencje tego porozumienia? IDDRI oraz Climate Strategies – liderzy projektu „Coal Transitions”, którego polskim partnerem jest Instytut Badań Strukturalnych – zaprezentowali raport zawierający wnioski dotyczące transformacji w przemyśle górniczym w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tezy raportu.

Transformacja w sektorze węgla jest nieunikniona

Cele klimatyczne opisane w ramach porozumień paryskich, lokalne problemy z jakością powietrza i niedoborem wody oraz malejące koszty odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii wpłyną na znaczne zmiany w strukturze energetyki. Częścią tych zmian będzie stopniowe wycofywanie węgla z systemów energetycznych. Transformacja w sektorze musi jednak zostać przeprowadzona w sposób społecznie sprawiedliwy, tzn. z uwzględnieniem potrzeb pracowników związanych z sektorem oraz lokalnych społeczności.

Społecznie sprawiedliwa transformacja w sektorze węgla jest sprawą pilną

Społecznie sprawiedliwa transformacja w sektorze węgla jest możliwa, jeżeli zostanie dobrze zaplanowana oraz będzie strategicznie zarządzana i prowadzona. Biorąc pod uwagę skalę koniecznych dostosowań, związanych ze zmianą struktury regionalnych gospodarek i zapotrzebowania na pracowników, ważne jest jak najwcześniejsze zaplanowanie i rozpoczęcie transformacji. Pomyślnie przeprowadzona wymaga czasu, np. na pokierowanie przekwalifikowywaniem się i przepływem pracowników do innych zawodów, umożliwienie regionom inwestowania w nową działalność gospodarczą a firmom dywersyfikacji działalności w kierunku innych, nadal opłacalnych branż. Według Olivera Sartora, współpracownika naukowego IDDRI, nie ma wiele czasu na opracowywanie mechanizmów dostosowujących w odniesieniu do celów polityki klimatycznej, a sprawiedliwa transformacja energetyczna jest sprawą pilną.

Z ekonomicznego punktu widzenia, koszty odpowiednio przeprowadzonej transformacji są często niższe niż koszty spowodowane jej brakiem

Według Olivera Sartora brak zaangażowania odpowiednich środków finansowych w sprawiedliwą transformację energetyczną może w przyszłości pociągnąć za sobą wysokie wydatki publiczne, związane z wyższym długookresowym bezrobociem w niektórych regionach, usunięciem skutków degradacji środowiska oraz przeniesieniem ekonomicznych i społecznych skutków transformacji na kolejne pokolenia. Koszty wspierania niekonkurencyjnej branży gospodarki są zazwyczaj bardzo wysokie.

Rekomendacje

Autorzy raportu przedstawiają zbiór rekomendacji koniecznych do zapewnienia społecznie sprawiedliwej transformacji w sektorze węgla. Należą do nich:

  • uzyskanie konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami w kwestii zasadności i celowości przeprowadzania transformacji,
  • zaangażowanie rządu w promowanie konstruktywnego dialogu społecznego,
  • przygotowanie przez interesariuszy planu transformacji dopasowanej do warunków lokalnych, za który wezmą oni odpowiedzialność.

Andrzej Błachowicz, dyrektor zarządzający Climate Strategies, podkreśla, że ​​rządy i interesariusze muszą unikać pojmowania sprawiedliwej transformacji tylko jako rekompensaty finansowej. Konieczne są inwestycje w regenerację gospodarki i możliwości edukacyjne przyszłych pokoleń.

Treść raportu dostępna jest na stronie projektu: https://coaltransitions.org/
Cytowanie: Ben Caldecott, Oliver Sartor, Thomas Spencer, Lessons from previous ‘Coal Transitions’ High-level Summary for Decision-makers, IDDRI and Climate Strategies.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content