Niniejsza broszura przedstawia najważniejsze wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce, przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych w latach 2015-2016.

 

Dzięki wypracowaniu i zaadaptowaniu do polskich warunków miar ubóstwa energetycznego po raz pierwszy dla Polski precyzyjnie określiliśmy skalę zjawiska. Zidentyfikowaliśmy grupy społeczne najbardziej dotknięte problemem oraz ustaliliśmy przyczyny zjawiska w różnych regionach kraju. Określiliśmy również, na ile ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

 

Przeanalizowaliśmy, czy aktualne polityki publiczne umożliwiają przeciwdziałanie i ograniczanie problemu. Zbudowany przez nas model symulacyjny pozwolił skwantyfikować i porównać efekty wybranych potencjalnych polityk ograniczania ubóstwa energetycznego w Polsce w perspektywie 15 lat. Na tej podstawie przedstawimy zestaw rekomendacji skutecznego przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Katarzyna Sałach

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Konstancja Ziółkowska (Święcicka)

Instytut Badań Strukturalnych

Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje