Ubóstwo energetyczne w Polsce – diagnoza i rekomendacje

15 grudnia 2016

Niniejsza broszura przedstawia najważniejsze wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce, przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych w latach 2015-2016.

Dzięki wypracowaniu i zaadaptowaniu do polskich warunków miar ubóstwa energetycznego po raz pierwszy dla Polski precyzyjnie określiliśmy skalę zjawiska. Zidentyfikowaliśmy grupy społeczne najbardziej dotknięte problemem oraz ustaliliśmy przyczyny zjawiska w różnych regionach kraju. Określiliśmy również, na ile ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Przeanalizowaliśmy, czy aktualne polityki publiczne umożliwiają przeciwdziałanie i ograniczanie problemu. Zbudowany przez nas model symulacyjny pozwolił skwantyfikować i porównać efekty wybranych potencjalnych polityk ograniczania ubóstwa energetycznego w Polsce w perspektywie 15 lat. Na tej podstawie przedstawimy zestaw rekomendacji skutecznego przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne
rok wydania: 2016
język: polski
Kategoria publikacji: 
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content