Ubóstwo energetyczne jest przedmiotem badań ekspertów IBS od 2015 roku. Wypracowaliśmy i zaadaptowaliśmy do polskich warunków miary ubóstwa energetycznego stosowane w Unii Europejskiej. Udoskonalamy metodologię pomiaru, prowadzimy badania grupy dotkniętej problemem oraz przedstawiamy propozycje ograniczenia zjawiska w Polsce.

Nasze badania koncentrują się na:

  • szacowaniu skali zjawiska w Polsce przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii i wskaźników;
  • analizie zróżnicowania regionalnego zjawiska i charakterystyk ubogich energetycznie gospodarstw domowych;
  • skonstruowaniu propozycji instrumentów polityk publicznych mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się ubóstwa energetycznego w Polsce w przyszłości oraz ocenie ich skuteczności;
  • analizie zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a ubóstwem energetycznym i wskazaniem optymalnych metod jednoczesnego przeciwdziałania obydwu zjawiskom.

Wyniki naszych badań zostały opisane w kilkunastu publikacjach oraz zaprezentowane podczas wielu seminariów i konferencji naukowych w kraju i za granicą. Wszystkie publikacje oraz relacje z wydarzeń IBS dotyczących ubóstwa energetycznego publikujemy poniżej.

Finansowanie

Projekt jest realizowany w trybie ciągłym w ramach działalności statutowej. Dodatkowo, w roku 2018 projekt był realizowany w ramach zleceń dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Forum Energii oraz Ministerstwa Energii (na zlecenie Komisji Europejskiej). W latach 2015-2016 oraz 10-12.2017 projekt był finansowany ze środków European Climate Foundation.

Osoby realizujące projekt w roku 2019

kierownik projektu, ekspert - Piotr Lewandowski

eksperci - Jakub Sokołowski, Aneta Kiełczewska, Jan Rutkowski, Aleksander Szpor

kontakt: jakub.sokolowski@ibs.org.pl

osoby z IBS