Zrównoważone miasta. Poprawa jakości powietrza w Polsce 2018

7 grudnia 2018
Ubóstwo energetyczne obniża jakość życia, ale też przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Polecamy rozdział autorstwa ekonomistów IBS w raporcie Global Compact Poland.

Raport został wydany w ramach programu Global Compact Poland „Zrównoważone miasta” (→ przeczytaj). Program ten jest odpowiedzią na przyjęte w 2017 r. Cele  Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dotyczy on przede wszystkim celu związanego ze zrównoważonym rozwojem miast, ale także z życiem w zdrowiu, czystą energią, innowacjami oraz infrastrukturą i ochroną przyrody.

Przedstawiciele świata nauki, administracji, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego opisują działania w obszarze zrównoważonego rozwoju miast, wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska, które umożliwią realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Raport składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy poprawy jakości powietrza w Polsce, druga – strategii przedsiębiorstw na rzecz ograniczania zmian klimatu. Trzecia część zawiera podsumowanie przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

Ubóstwo energetyczne vs. zanieczyszczenie powietrza

Piotr Lewandowski, Jakub Sokołowski i Aneta Kiełczewska, ekonomiści z Instytutu Badań Strukturalnych, opracowali rozdział pt. „Ubóstwo energetyczne w kontekście zanieczyszczenia powietrza w Polsce”. Przedstawiają wnioski z badań Instytutu, zgodnie z którymi ubogie energetycznie gospodarstwa domowe mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wynika to głównie z wykorzystywania przestarzałych pieców i paliw niskiej jakości. Z drugiej strony, działania antysmogowe mogą spowodować wzrost kosztów ogrzewania i w efekcie zwiększyć skalę ubóstwa energetycznego. Dlatego oprócz strategii przeciwdziałania i niwelowania ubóstwa energetycznego IBS proponuje również działania osłonowe skierowane do gospodarstw domowych ubogich energetycznie.

***

Najważniejsze wnioski z badań zostały przedstawione przez Piotra Lewandowskiego, prezesa IBS, 5 grudnia br., w trakcie dyskusji panelowej “Air pollution in the cities – global action for local challenges” podczas szczytu miejskiego „Miasta na rzecz klimatu” zorganizowanego w Katowicach przez UNFCCC i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content