Michał Ramsza

współpracownik naukowy

Michal_Ramsza_1

Od wielu lat pracownik Szkoły Głównej Handlowej, gdzie otrzymał stopień doktora habilitowanego i aktualnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pracował również w kilku bankach, gdzie odpowiadał za portfele wierzytelności oraz modelowanie matematyczne i prognozowanie. Odpowiadał za Departament Analiz Rynkowych w ramach UKNF. Oprócz tego realizował komercyjne projekty z zakresu analizy danych i uczenia maszynowego.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie zadaniami modelowania matematycznego, programowaniem oraz zadaniami ekonometrycznymi. Dodatkowo bierze udział w konferencjach, prezentacjach oraz szkoleniach oraz opracowuje dokumentacje, w tym dokumentację merytoryczną, dokumentację dla użytkownika końcowego oraz multimedialne materiały promocyjne.

 

Poza matematyką, analizą danych i programowaniem zajmuje się głównie grafiką oraz modelowaniem 3D. Lubi też wycieczki górskie oraz dobrą muzykę.

zainteresowania

teoria gier, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnej teorii gier i uczenia się w populacjach; mikroekonomia i IO, ze szczególnym uwzględnieniem elementów behawioralnych; analiza danych, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego