Konsekwentnie o problemie ubóstwa energetycznego w Polsce

17 lutego 2016
Polecamy uwadze wywiad Konrada Malca z Agatą Miazgą na temat ubóstwa energetycznego oraz dwie nowe publikacje naszego Instytutu.

W serwisie Nowy Obywatel ukazał się wywiad Konrada Malca z Agatą Miazgą, w którym Agata Miazga wyjaśnia, czym jest ubóstwo energetyczne i przestawia działania rekomendowane przez IBS jako pomocne w przezwyciężaniu tego zjawiska (przeczytaj).

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do nowych publikacji IBS. W artykule „Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem?”  Aleksander Szpor, w oparciu o przegląd literatury światowej, polemizuje z głównymi argumentami kwestionującymi sens rozszerzania problematyki ubóstwa o ubóstwo energetyczne oraz prezentuje najważniejsze wyniki z pomiaru ubóstwa energetycznego w Polsce. Natomiast Michał Ramsza, Maciej Lis i Agata Miazga – w publikacji „Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego” – przedstawiają wyniki badania dotyczącego wpływu zmian cen, dochodów oraz struktury gospodarstw domowych na zasięg ubóstwa energetycznego w Polsce do roku 2030.

Wszystkie bieżące działania Instytutu, informacje o publikacjach, wydarzeniach związanych z tematyką ubóstwa energetycznego w Polsce opisujemy na stronie projektu Ubóstwo energetyczne.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content