System prognozowania polskiego rynku pracy

Czas realizacji: 02.2018 - 10.2022

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Rozszerzenie zakresu  tematycznego dostępnych prognoz oraz funkcjonalności  narzędzia umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie dodatkowych informacji i danych,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia  w planowaniu efektywnych i trafnych działań.

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych,
Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

www.dreamsart.pl
 

***

Wartość projektu: 7 367 919,38 zł. Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój –  6209 682,45 zł, środki krajowe –  1 158 236, 93 zł.

kierownik:
Iga Magda
koordynator merytoryczny:
Piotr Lewandowski
architekt oprogramowania:
Michał Ramsza
specjalista ds. modelowania:
Marek Antosiewicz, Joanna Franaszek
ekspert ds. rynku pracy:
Jan Gromadzki
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Partnerzy

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Instytut  Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)

Aktualności
VI Konferencja Jobs & Development
Badacze z całego świata zaprezentowali szeroki zakres najnowszych badań z zakresu ekonomii pracy i rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniu tworzenia lepszych miejsc pracy w krajach rozwijających się.
Nowe narzędzie prognostyczne rynku pracy już jest dostępne!
Na stronie internetowej prognozy.praca.gov.pl udostępniliśmy nowe narzędzie, służące do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Jest ono kluczowym rezultatem zakończonego właśnie projektu, który zrealizowaliśmy wspólnie z Instytutem Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetem Łódzkim.
Wyniki badań IBS na prestiżowej konferencji Remote Work Conference
Podczas Remote Work Conference zaprezentowano nowe badania dotyczące pracy w domu, pracy z dowolnego miejsca, oraz telepracy.
Konferencja EALE na Uniwersytecie Padewskim
Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (European Association of Labour Economists – EALE) powróciła do tradycyjnego formatu wraz z interesującą konferencją w Padwie w dniach 8-10 września 2022 r. Piotr Lewandowski i Iga Magda reprezentowali IBS.
Szkolenia dla użytkowników – rejestracja otwarta!
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników aplikacji „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”. Sprawdź dostępne terminy i zarejestruj się na szkolenie!
Materiały ze szkoleń dla Publicznych Służb Zatrudnienia
W lutym i marcu br. zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące korzystania z nowej aplikacji, umożliwiającej tworzenie prognoz dla rynku pracy.
Szkolenia dla urzędów pracy
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników nowego narzędzia, służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku.
Rozeznanie rynku – wsparcie w badaniu pracy platformowej
Zapraszamy do składania ofert na wsparcie w realizacji badania dotyczącego skali pracy platformowej w Polsce, w części dotyczącej zatrudnienia migrantów.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.
Zapytanie ofertowe: realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy badania „Zapotrzebowanie pracowników na pracę z domu w warunkach pandemii – badanie eksperymentalne z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego”.
Zapytanie ofertowe – aplikacja w projekcie System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy.
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy dzieła: zaprojektowanie i wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie i wizualizowanie prognoz z modelu prognostyczno-symulacyjnego polskiego rynku pracy. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020 r.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”
Zapytania ofertowe dot. oprogramowania komputerowego
Publikujemy wyniki postępowania na zakup i dostawę licencji programów z rodziny MATLAB, Stata i Stat/Transfer 13.
Publikacje
2022-12-08 Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami
autorzy:    /   /   / 
Gospodarka platformowa rozwinęła się na całym świecie, ułatwiając podejmowanie pracy, ale wywołując obawy, że tworzy prekaryjne miejsca pracy. Wykorzystując dedykowane, ilościowe badanie ankietowe, diagnozujemy jakość pracy osób współpracujących z platformami transportowymi i dostawczymi w Polsce. Skupiamy się na różnicach między Polakami a migrantami, którzy stanowią około jednej trzeciej pracowników platformowych. Polska to nowy obszar docelowy ...
2022-09-28 Niedopasowanie preferencji pracowników i pracodawców względem pracy z domu – eksperymenty z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego
autorzy:    /   /   / 
Praca z domu upowszechniła się podczas pandemii COVID-19, ale preferencje pracowników i pracodawców względem pracy z domu mogą się różnić po zakończeniu pandemii. Badamy gotowość pracowników i pracodawców do zapłaty za pracę w domu, przeprowadzając dwa eksperymenty wyboru warunkowego z udziałem ponad 10 000 pracowników i ponad 1500 pracodawców w Polsce. Pokazujemy, że zapotrzebowanie na pracę z domu jest wyższe ...
2022-04-13 Praca z domu podczas pandemii – eksperyment z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego w Polsce
autorzy:    /   /   / 
Pandemia COVID-19 wpłynęła na upowszechnienie się pracy z domu. Badamy skłonność pracowników do zapłaty za pracę z domu oraz analizujemy, jak wpływają na nią subiektywne i obiektywne czynniki związane z COVID-19. Przeprowadziliśmy badanie wyboru warunkowego, w którym udział wzięło ponad 10 000 pracowników w Polsce. Wybierali oni pomiędzy dwiema ofertami pracy, które różniły się wynagrodzeniem oraz możliwością pracy ...
Osoby z IBS
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Michał Ramsza
współpracownik naukowy
zobacz więcej
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content