System prognozowania polskiego rynku pracy

Czas realizacji: 02.2018 - 10.2022

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Rozszerzenie zakresu  tematycznego dostępnych prognoz oraz funkcjonalności  narzędzia umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie dodatkowych informacji i danych,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia  w planowaniu efektywnych i trafnych działań.

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych,
Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

***

Wartość projektu: 7 367 919,38 zł. Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój –  6209 682,45 zł, środki krajowe –  1 158 236, 93 zł.

„System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy” nr POWR.02.04.00-00-0083
w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.4
Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER

kierownik:
Iga Magda
koordynator merytoryczny:
Piotr Lewandowski
architekt oprogramowania:
Michał Ramsza
specjalista ds. modelowania:
Marek Antosiewicz, Joanna Franaszek
ekspert ds. rynku pracy:
Jan Gromadzki
Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Partnerzy

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Instytut  Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)

Aktualności
Konferencja Work2023 w Turku – Digital Capitalism: Peril and Possibilities
Podczas konferencji WORK2023 w Turku Zuzanna Kowalik z Instytutu Badań Strukturalnych zaprezentowała badanie dotyczące różnic w jakości pracy między migrantami a rodzimymi pracownikami platformowymi w Polsce.
Badania IBS na konferencji The Right to (Digital) Platform Work w Belgradzie
20 i 21 czerwca Zuzanna Kowalik wzięła udział w konferencji w Belgradzie zatytułowanej " "The Right to (Digital) Platform Work". Wydarzenie zostało zorganizowane przez inicjatywę COST Action Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)
SOLE banner konferencji
IBS na SOLE 2023– Annual Meeting of Society of Labor Economists
SOLE - Annual Meeting of Society of Labor Economists to najważniejsza konferencja poświęcona ekonomii pracy. IBS jest jedyną polską instytucją, która co roku prezentuje swoje badania na tym forum.
VI Konferencja Jobs & Development
Badacze z całego świata zaprezentowali szeroki zakres najnowszych badań z zakresu ekonomii pracy i rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniu tworzenia lepszych miejsc pracy w krajach rozwijających się.
Nowe narzędzie prognostyczne rynku pracy już jest dostępne!
Na stronie internetowej prognozy.praca.gov.pl udostępniliśmy nowe narzędzie, służące do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Jest ono kluczowym rezultatem zakończonego właśnie projektu, który zrealizowaliśmy wspólnie z Instytutem Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetem Łódzkim.
Wyniki badań IBS na prestiżowej konferencji Remote Work Conference
Podczas Remote Work Conference zaprezentowano nowe badania dotyczące pracy w domu, pracy z dowolnego miejsca, oraz telepracy.
Konferencja EALE na Uniwersytecie Padewskim
Doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy (European Association of Labour Economists – EALE) powróciła do tradycyjnego formatu wraz z interesującą konferencją w Padwie w dniach 8-10 września 2022 r. Piotr Lewandowski i Iga Magda reprezentowali IBS.
Szkolenia dla użytkowników – rejestracja otwarta!
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników aplikacji „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”. Sprawdź dostępne terminy i zarejestruj się na szkolenie!
Materiały ze szkoleń dla Publicznych Służb Zatrudnienia
W lutym i marcu br. zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące korzystania z nowej aplikacji, umożliwiającej tworzenie prognoz dla rynku pracy.
Szkolenia dla urzędów pracy
Zapraszamy na szkolenia dla użytkowników nowego narzędzia, służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku.
Rozeznanie rynku – wsparcie w badaniu pracy platformowej
Zapraszamy do składania ofert na wsparcie w realizacji badania dotyczącego skali pracy platformowej w Polsce, w części dotyczącej zatrudnienia migrantów.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.
Zapytanie ofertowe: realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy badania „Zapotrzebowanie pracowników na pracę z domu w warunkach pandemii – badanie eksperymentalne z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego”.
Zapytanie ofertowe – aplikacja w projekcie System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy.
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy dzieła: zaprojektowanie i wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie i wizualizowanie prognoz z modelu prognostyczno-symulacyjnego polskiego rynku pracy. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020 r.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”.
Harmonogram wsparcia w projekcie
Zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia w projekcie „SYSTEM PROGNOZOWANIA POLSKIEGO RYNKU PRACY”
Zapytania ofertowe dot. oprogramowania komputerowego
Publikujemy wyniki postępowania na zakup i dostawę licencji programów z rodziny MATLAB, Stata i Stat/Transfer 13.
Publikacje
2022-12-08 Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami
autorzy:    /   /   / 
Gospodarka platformowa rozwinęła się na całym świecie, ułatwiając podejmowanie pracy, ale wywołując obawy, że tworzy prekaryjne miejsca pracy. Wykorzystując dedykowane, ilościowe badanie ankietowe, diagnozujemy jakość pracy osób współpracujących z platformami transportowymi i dostawczymi w Polsce. Skupiamy się na różnicach między Polakami a migrantami, którzy stanowią około jednej trzeciej pracowników platformowych. Polska to nowy obszar docelowy ...
2022-09-28 Niedopasowanie preferencji względem pracy z domu – wyniki badania wyboru warunkowego pracowników i pracodawców
autorzy:    /   /   / 
Badamy preferencje pracowników i pracodawców dotyczące pracy zdalnej, szacując gotowość do płacenia za pracę w domu. W badaniu wykorzystaliśmy  eksperymenty wyboru warunkowego z udziałem ponad 10 000 pracowników i ponad 1500 pracodawców w Polsce. Wybraliśmy zawody, które mogą być wykonywane zdalnie i losowaliśmy różnice w płacach pomiędzy identycznymi stanowiskami pracy w domu i w biurze oraz pomiędzy identycznymi kandydatami ...
2022-04-13 Praca z domu podczas pandemii – eksperyment z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego w Polsce
autorzy:    /   /   / 
Pandemia COVID-19 wpłynęła na upowszechnienie się pracy z domu. Badamy skłonność pracowników do zapłaty za pracę z domu oraz analizujemy, jak wpływają na nią subiektywne i obiektywne czynniki związane z COVID-19. Przeprowadziliśmy badanie wyboru warunkowego, w którym udział wzięło ponad 10 000 pracowników w Polsce. Wybierali oni pomiędzy dwiema ofertami pracy, które różniły się wynagrodzeniem oraz możliwością pracy ...
Publicystyka
Mamy Dyrektywę platformową! Ale co będzie ona oznaczać dla polskich pracowników platformowych? – Streszczenie
Czy można być "zatrudnionym" na podstawie umowy o wynajem roweru? Można. Tak funkcjonuje 13 proc. kurierów i dostawców pracujących za pośrednictwem aplikacji. Unijna dyrektywa otwiera drogę do ustabilizowania ich sytuacji zarobkowej. Ale nie będzie się to działo automatycznie.
Praca z domu okiem menedżera
Praca z domu ma tyle zalet, że przeciętny pracownik jest w stanie zrezygnować z 6% wynagrodzenia na rzecz takiej możliwości. Managerowie z drugiej strony skłaniają się ku redukcji wynagrodzenia osób pracujących z domu aż o 14%. O co im chodzi?
Pogłoski o końcu samozatrudnienia i zleceń są przesadzone
Komisja Europejska nadaje właśnie ostateczny kształt dyrektywie o pracy platformowej. Natychmiast pojawiły się głosy, że wywróci ona do góry nogami polski rynek pracy zmuszając samozatrudnionych do przejścia na etat. Czy te obawy mają jakiekolwiek uzasadnienie? Otóż, naszym zdaniem, nie.
praca z domu a praca w domu
Praca z domu w kontekście dobrostanu psychicznego – skrót artykułu prasowego
Dobra praca chroni zdrowie psychiczne, ale złe warunki pracy lub jej długotrwały brak mogą je pogarszać. Jak jest w przypadku pracy z domu?
Co dalej z unijną dyrektywą platformową?
W Unii Europejskiej ważą się obecnie losy dyrektywy dotyczącej warunków zatrudnienia pracowników platformowych. Aby dyrektywa weszła w życie, potrzeba jednak zgody Parlamentu, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, które dziś proponują odmienne wersje dokumentu. Chodzi o kierowców, dostawców, z usług których korzystamy bardzo często i chętnie.
Osoby z IBS
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Michał Ramsza
współpracownik naukowy
zobacz więcej
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content