Zapytania ofertowe dot. oprogramowania komputerowego

code-1839406_640
Publikujemy wyniki postępowania na zakup i dostawę licencji programów z rodziny MATLAB, Stata i Stat/Transfer 13.

→ Aktualizacja oraz zakup licencji specjalistycznego oprogramowania statystycznego Stata oraz zakup i dostawa licencji jednostanowiskowej oprogramowania Stat/Transfer 13 (Single Registered User Perpetual License) – zapytanie ofertowe 01/05/2018 opublikowane w dniu 9 maja 2018 (termin: 17 maja 2018 do godz. 16:00):

 

→ Zakup oraz dostawa licencji oprogramowania z rodziny produktów MATLAB – zapytanie ofertowe 02/05/2018 opublikowane w dniu 9 maja 2018 (termin: 16 maja 2018 do godz. 16:00):

Wyniki zapytań ofertowych

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nr 01/05/2018 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę cenową nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Timberlake Consultants ltd. (Oddział Polska), ul. Polna 44/15, 00-635 Warszawa, z ceną oferty 18 850,00 PLN. W przedmiotowym postępowaniu nr 02/05/2018 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę cenową nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków, z ceną oferty 33 283,80 PLN.

System prognozowania polskiego rynku pracy

*Zapytania w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości