abstrakt:

Gospodarka platformowa rozwinęła się na całym świecie, ułatwiając podejmowanie pracy, ale wywołując obawy, że tworzy prekaryjne miejsca pracy. Wykorzystując dedykowane, ilościowe badanie ankietowe, diagnozujemy jakość pracy osób współpracujących z platformami transportowymi i dostawczymi w Polsce. Skupiamy się na różnicach między Polakami a migrantami, którzy stanowią około jednej trzeciej pracowników platformowych. Polska to nowy obszar docelowy migracji, gdzie sieci i instytucje wspierające migrantów są stosunkowo słabe. Pokazujemy, że migranci podejmują pracę platformową głównie z powodu braku innego źródła dochodów lub braku innych możliwości zatrudnienia. Tymczasem Polacy szukają głównie elastyczności i niezależności. Warunki i jakość pracy migrantów są zauważalnie gorsze pod względem czasu pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wielowymiarowej deprywacji i satysfakcji z pracy. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są migranci, którzy rozpoczęli pracę platformową zaraz po przyjeździe do Polski. Najczęściej pracują oni na platformach taksówkowych, które oferują gorsze warunki pracy niż dostawy. Gospodarka platformowa może być pierwszym punktem zaczepienia dla migrantów, ale niekorzystne warunki pracy z nią związane mogą pogłębiać słabszą pozycję migrantów na rynku pracy, a także utrudniać znalezienie lepszej pracy.

słowa kluczowe: Praca platformowa, migracja, jakość pracy

kody JEL: , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 09/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Barbarze Jancewicz, Arinie Vasilenko, Yanie Moldovan i Ignacemu Jóźwiakowi za nieocenioną pomoc przy zbieraniu danych, a Agacie Górny i Janowi Drahokoupilowi za cenne uwagi do ankiety. Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. EFS nie ponosi odpowiedzialności za wnioski autorów opisane w artykule. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

System prognozowania polskiego rynku pracy

autorzy:
Paweł Kaczmarczyk

IZA, Uniwersytet Warszawski

Zuzanna Kowalik

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje