Niedopasowanie preferencji względem pracy z domu – wyniki badania wyboru warunkowego pracowników i pracodawców

28 września 2022
abstrakt:

Badamy preferencje pracowników i pracodawców dotyczące pracy zdalnej, szacując gotowość do płacenia za pracę w domu. W badaniu wykorzystaliśmy  eksperymenty wyboru warunkowego z udziałem ponad 10 000 pracowników i ponad 1500 pracodawców w Polsce. Wybraliśmy zawody, które mogą być wykonywane zdalnie i losowaliśmy różnice w płacach pomiędzy identycznymi stanowiskami pracy w domu i w biurze oraz pomiędzy identycznymi kandydatami do pracy. Pokazujemy, że popyt na pracę zdalną jest znacznie wyższy wśród pracowników niż wśród pracodawców. Średnio, pracownicy poświęciliby 2,9% swoich zarobków dla opcji pracy zdalnej, zwłaszcza hybrydowej – przez 2-3 dni w tygodniu (5,1%) zamiast pięciu dni w tygodniu (0,6%). Natomiast pracodawcy, średnio, oczekują od kandydatów chcących pracować zdalnie obniżenia wynagrodzenia o 21,0%. Różnica w wycenach WFH wynosząca 18 punktów procentowych odzwierciedla ocenę pracodawców dotyczącą spadku wydajności związanego z pracą z domu (14 pp.) oraz dodatkowego wysiłku wymaganego do zarządzania pracownikami zdalnymi (4 pp.). Wycena pracy zdalnej przez pracodawców i pracowników jest zbieżna jedynie w 25-36% firm, w których menedżerowie uważają, że praca z domu jest równie wydajna jak praca w siedzibie firmy.

słowa kluczowe: praca z domu, praca zdalna, gotowość do zapłaty, eksperyment wyboru warunkowego
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: WP 05/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

W artykule wykorzystujemy dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content