abstrakt:

Praca z domu upowszechniła się podczas pandemii COVID-19, ale preferencje pracowników i pracodawców względem pracy z domu mogą się różnić po zakończeniu pandemii. Badamy gotowość pracowników i pracodawców do zapłaty za pracę w domu, przeprowadzając dwa eksperymenty wyboru warunkowego z udziałem ponad 10 000 pracowników i ponad 1500 pracodawców w Polsce. Pokazujemy, że zapotrzebowanie na pracę z domu jest wyższe wśród pracowników niż wśród pracodawców. Większość pracowników woli pracować z domu, jeśli zaoferuje się im takie samo wynagrodzenie za pracę z domu, jak za pracę w biurze. Większość pracodawców woli zatrudnić pracownika pracującego w biurze niż pracownika pracującego z domu jeśli ich oczekiwania płacowe są takie same. Średnio pracownicy mogą zaakceptować obniżkę wynagrodzenia w wysokości ok. 5,1% swoich zarobków za możliwość pracy z domu, więcej w przypadku pracy z domu w wymiarze 2-3 dni w tygodniu (7,3%) niż 5 dni w tygodniu (2,8%). Pracodawcy oczekują redukcji wynagrodzenia pracowników chcących pracować z domu o 40,7%. Luka ta wynika z faktu, że zdalne zarządzenie zespołem wymaga dodatkowego wysiłku, pracownicy pracujący z domu postrzegani są jako mniej wydajni, różna jest również ocena korzyści jakie praca z domu daje pracownikom. Oczekiwania spójne z preferencjami pracowników mieli jedynie nieliczni pracodawcy uważający, że osoby pracujące z domu są równie produktywne, jak te pracujące w biurze.

słowa kluczowe: praca z domu, gotowość do zapłaty, eksperyment wyboru warunkowego

kody JEL: ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 05/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: W artykule wykorzystujemy dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. GUS nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

System prognozowania polskiego rynku pracy

autorzy:
Katarzyna Lipowska

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Mateusz Smoter

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje