Karol Madoń

ekonomista

Karol 4

Absolwent międzynarodowego kierunku Models and Methods of Quantitative Economics (QEM) koordynowanego przez Université Paris 1 w Paryżu oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Tematyka bieżących zainteresowań obejmuje ocenę efektywności aktywnych polityk rynku pracy, lukę płacową oraz wpływ robotyzacji na poziom zatrudnienia.

 

W wolnym czasie lubi podróżować. Fan piłki nożnej i festiwali muzycznych.

dane kontaktowe

karol.madon@ibs.org.pl

zainteresowania

rynek pracy, luka płacowa, ewaluacja polityk, metody ekonometryczne