UNTANGLED-logo-color-rgb

Megatrendy obserwowane we współczesnej gospodarce - globalizacja, przemiany technologiczne i zmiany demograficzne - silnie splatają się ze sobą, oddziaływując na nierówności, mobilność siły roboczej, poziom umiejętności pracowników oraz procesy migracyjne. Starzejące się społeczeństwa, automatyzacja, sztuczna inteligencja, globalne łańcuchy wartości i Przemysł 4.0 to tylko niektóre z czynników, które w przyszłości zmienią charakter pracy.

 

W ramach projektu UNTANGLED badamy wpływ tych trendów na rynki pracy w Unii Europejskiej, identyfikujemy grupy najbardziej zagrożone nadchodzącymi zmianami, a także rekomendujemy rozwiązania, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania w nowej rzeczywistości rynku pracy. Aby zapewnić szeroki wachlarz perspektyw regionalnych, w projekcie uczestniczą również instytucje z trzech kontynentów spoza Europy. W oparciu o nasze analizy zaproponujemy rozwiązania, które pozwolą czerpać korzyści z wymienionych megatrendów i złagodzić ich negatywne skutki.

 

W projekcie chcemy odpowiedzieć na trzy główne pytania badawcze:

  • Jaki jest wpływ transformacji technologicznej, globalizacji i zmian demograficznych na rynek pracy, umiejętności pracowników, poziom nierówności oraz mobilność i migrację siły roboczej w Europie?
  • Jakie są prawdopodobne scenariusze rozwoju tych megatrendów i ich skutki w nadchodzących dziesięcioleciach?
  • Które kombinacje polityk będą najskuteczniejsze w zarządzaniu tymi megatrendami?

Strona projektu w języku angielskim

Konto Twitterowe projektu

Strona projektu na Facebooku

Strona projektu na LinkedIn

 

***

Projekt otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 101004776.

flag-2313980_640

 

osoby z IBS