Untangled

Czas realizacji: 02.2021- 02.2024

Megatrendy obserwowane we współczesnej gospodarce – globalizacja, przemiany technologiczne i zmiany demograficzne – silnie splatają się ze sobą, oddziaływując na nierówności, mobilność siły roboczej, poziom umiejętności pracowników oraz procesy migracyjne. Starzejące się społeczeństwa, automatyzacja, sztuczna inteligencja, globalne łańcuchy wartości i Przemysł 4.0 to tylko niektóre z czynników, które w przyszłości zmienią charakter pracy.

W ramach projektu UNTANGLED badamy wpływ tych trendów na rynki pracy w Unii Europejskiej, identyfikujemy grupy najbardziej zagrożone nadchodzącymi zmianami, a także rekomendujemy rozwiązania, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania w nowej rzeczywistości rynku pracy. Aby zapewnić szeroki wachlarz perspektyw regionalnych, w projekcie uczestniczą również instytucje z trzech kontynentów spoza Europy. W oparciu o nasze analizy zaproponujemy rozwiązania, które pozwolą czerpać korzyści z wymienionych megatrendów i złagodzić ich negatywne skutki.

W projekcie chcemy odpowiedzieć na trzy główne pytania badawcze:

  • Jaki jest wpływ transformacji technologicznej, globalizacji i zmian demograficznych na rynek pracy, umiejętności pracowników, poziom nierówności oraz mobilność i migrację siły roboczej w Europie?
  • Jakie są prawdopodobne scenariusze rozwoju tych megatrendów i ich skutki w nadchodzących dziesięcioleciach?
  • Które kombinacje polityk będą najskuteczniejsze w zarządzaniu tymi megatrendami?

Strona projektu w języku angielskim

Konto Twitterowe projektu

Strona projektu na Facebooku

Strona projektu na LinkedIn

***

Projekt otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 101004776.

Aktualności
ABSL – IBS prezentuje wyniki badania pracowników centrów usług dla biznesu
W czerwcu Zuzanna Kowalik i Piotr Lewandowski wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Association of Business Service Leaders (ABSL).
Raport IBS o kompetencjach pracowniczych w erze AI podczas konferencji Impact’24
Mimo ponadprzeciętnych umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia wśród polskich pracowników, umiejętności cyfrowe Polaków wypadają słabo. - to jeden z wniosków raportu IBS (do pobrania).
Untangled
Końcowa konferencja projektu UNTANGLED
Konferencja odbyła się w Leuven w dniu 23 listopada 2023. Wyniki ponad 30 badań zaprezentowali naukowcy z ponad 15 instytucji. IBS reprezentowali Zuzanna Kowalik i Karol Madoń.
“Skill Changes and the Value of Skills”- warsztat projektu Untangled w Warszawie
Jednodniowe warsztaty UNTANGLED zgromadziły ekonomistów rynku pracy z europejskich uniwersytetów i instytutów badawczych, aby omówić i zastanowić się nad 10 artykułami na temat zmian umiejętności i wartości umiejętności.
Konferencja UNTANGLED
Spotkanie na temat „Efektów rynku pracy i społecznych skutków transformacji technologicznej, globalizacji i zmian demograficznych” 9 listopada w Brukseli i zgromadziło 16 referatów oraz 45 uczestników.
IBS z wynikami badań w ramach projektu UNTANGLED na konferencji TASKS VI
Piotr Lewandowski i Maciej Albinowski zaprezentowali wyniki swoich badań na konferencji organizowanej
Prezentacja wyników pracy IBS na warsztatach Untangled
25 marca 2022 r. w Wiedniu odbył się warsztat podsumowujący pierwszy rok prac projektu UNTANGLED. Zaprezentowaliśmy na nim wyniki trzech badań dotyczących wpływu technologii na rynek pracy i nierówności dochodowe w Europie.
Konferencja Future of Work 2022
Karol Madoń zaprezentował wyniki swoich badań na konferencji Future of Work- online 24-25 lutego 2022
Konferencja SOLE 2021
Prezentacja badań pracowników IBS podczas 26. konferencji Towarzystwa Ekonomistów Pracy 14-15 maja 2021.
Publikacje
2023-12-18 Wpływ automatyzacji na umiejętności i autonomię pracowników w centrach usług wspólnych w Polsce
autorzy:    /   /   /   / 
Sektor usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej dynamicznie rósł w ostatnich latach dzięki tendencjom do globalizacji i outsourcingi. Efektem tego było powstanie centrów usług wspólnych (SSC), które świadczą na rzecz centrali w większości rutynowe usługi, takie jak księgowość czy obsługa klienta. Przyszłość miejsc pracy w SSC zagrożona  jest jednak przez robotyzację i automatyzację. Otwarte pozostaje pytanie, ...
2023-10-09 Automatyzacja i nierówności dochodowe w Europie
autorzy:    /   /   /   /   / 
Badamy wpływ, jaki wywołało wprowadzenie robotów do przemysłu na nierówność dochodów gospodarstw domowych w 14 krajach europejskich w latach 2006-2018. To okres wyróżniający się szybkim wdrażaniem robotów przemysłowych. Ustalamy, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, automatyzacja zmniejszyła względne płace godzinowe i zatrudnienie bezpośrednio dotkniętych grup demograficznych w Europie. Następnie wykorzystujemy oszacowane szoki płacowe i zatrudnieniowe ...
2022-09-12 Wpływ technologii ICT i robotów na zatrudnienie oraz zarobki grup demograficznych w Europie.
autorzy:    /   / 
Analizujemy zróżnicowanie wpływu technologii ICT oraz robotów przemysłowych na zatrudnienie i płace pomiędzy grupami demograficznymi. Nasze badanie obejmuje 14 krajów europejskich w latach 2010-2018. Aby zidentyfikować przyczynowe efekty nowych technologii, wykorzystujemy fakt, że inwestycje w te technologie różniły się pomiędzy sektorami gospodarczymi. Stosujemy strategię zmiennych instrumentalnych zaproponowaną przez Acemoglu i Restrepo (2020). Otrzymane wyniki ...
2022-01-12 Wpływ robotów przemysłowych na przepływy na rynku pracy w Europie
autorzy:    /   /   /   / 
Badamy rolę automatyzacji w kształtowaniu przepływów pracowników na rynku pracy w 16 krajach europejskich. Ujawniamy niewielki negatywny wpływ na ryzyko utraty pracy oraz niewielki pozytywny wpływ na szansę jej znalezienia. Koszty pracy są kluczowym czynnikiem determinującym skalę odziaływania automatyzacji na przepływy na rynku pracy. W krajach o stosunkowo niskich i umiarkowanych kosztach pracy wpływ automatyzacji jest większy ...
Publicystyka
Raport IBS o kompetencjach pracowniczych w erze AI – video z Impact’24.
AI jest szansą dla Polski, ale potrzebujemy drugiego boomu edukacyjnego. Tym razem edukacja musi postawić na rozwój umiejętności cyfrowych i edukację osób dorosłych.
Badanie wpływu automatyzacji na rynek pracy - UNTANGLED
Automatyzacja jakie niesie korzyści i zagrożenia dla rynku pracy? Podsumowanie projektu UNTANGLED
Automatyzacja może tworzyć zwycięzców i przegranych na europejskich rynkach pracy. Ale to nie są proste i oczywiste relacje, bo nie obniża znacząco zatrudnienia, ani nie wzmacnia nierówności dochodowych. Na czym polega jej fenomen?
Mamy Dyrektywę platformową! Ale co będzie ona oznaczać dla polskich pracowników platformowych? – Streszczenie
Czy można być "zatrudnionym" na podstawie umowy o wynajem roweru? Można. Tak funkcjonuje 13 proc. kurierów i dostawców pracujących za pośrednictwem aplikacji. Unijna dyrektywa otwiera drogę do ustabilizowania ich sytuacji zarobkowej. Ale nie będzie się to działo automatycznie.
Osoby z IBS
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content