Końcowa konferencja projektu UNTANGLED

30 listopada 2023
Konferencja odbyła się w Leuven w dniu 23 listopada 2023. Wyniki ponad 30 badań zaprezentowali naukowcy z ponad 15 instytucji. IBS reprezentowali Zuzanna Kowalik i Karol Madoń.

Konferencja zwieńczyła trzyletni projekt UNTANGLED sponsorowany ze środków HORYZONT2020. Konsorcjum projektu składa się z 14 instytucji z Europy i świata. Celem projektu była ocena skutków trzech mega trendów: globalizacji, automatyzacji oraz zmian demograficznych na warunki panujące na rynku pracy.

Karol Madoń zaprezentował artykuł „The role of Global Value Chains for workers’ tasks and wage inequality”. Jego współautorami są Piotr Lewandowski (IBS) i Deborah Winkler (World Bank). Badanie ocenia relację między udziałem w globalnym łańcuchu dostaw a rutynowością pracy oraz jej wpływem na nierówności dochodowe w krajach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Udział w globalnym łańcuchu dostaw przekłada się na niższy poziom nierówności dochodowych w większości badanych krajów. Wyjątek stanowią najbogatsze kraje.

Karol Madoń na Untangled
Karol Madoń (IBS)
Zuzanna Kowalik na Untangled
Zuzanna Kowalik (IBS)

Zuzanna Kowalik przedstawiła artykuł „Automation in Shared Services Centres: Implications for skill and autonomy in a global organization”. Jego współautorami są Piotr Lewandowski (IBS), Maciej Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński) i Tomasz Geodecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Artykuł bazuje na badaniu jakościowym przeprowadzonym w czterech centrach usług wspólnych (SSC). Centra oceniały wpływ automatyzacji prostych zadań (tzw. zadań rutynowych) na jakość pracy pracowników. Wyniki badania wykazały, że automatyzacja w centrach usług wspólnych nie eliminuje roli ludzkiej pracy, lecz ją usprawnia, eliminując najbardziej monotonne zadania. Co więcej, zwiększa ona stopień autonomii pracowników, dając im więcej przestrzeni do własnej inwencji i krytycznego myślenia. Pracownicy w obliczu automatyzacji mają okazję do zdobycia nowych umiejętności, czemu sprzyja organiczny, chociaż czasem chaotyczny, charakter procesu automatyzacji. Pozytywny wpływ automatyzacji na jakość pracy w centrach usług wspólnych jest jednak możliwy głównie ze względu na ograniczoną dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku. W związku z tym firmy, konkurując o tych specjalistów, oferują im większą możliwość rozwijania swoich umiejętności.

Konferencja UNTANGLED obejmowała także wykład inauguracyjny. Melanie Arntz (ZEW) przedstawiła swoje badania na temat trendów derutynizacji pracy w Niemczech.

Piotr Lewandowski (IBS)
Melanie Arntz (ZEW)
Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content