Automatyzacja i nierówności dochodowe w Europie

9 października 2023
abstrakt:

Badamy wpływ, jaki wywołało wprowadzenie robotów do przemysłu na nierówność dochodów gospodarstw domowych w 14 krajach europejskich w latach 2006-2018. To okres wyróżniający się szybkim wdrażaniem robotów przemysłowych. Ustalamy, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, automatyzacja zmniejszyła względne płace godzinowe i zatrudnienie bezpośrednio dotkniętych grup demograficznych w Europie. Następnie wykorzystujemy oszacowane szoki płacowe i zatrudnieniowe jako dane wejściowe do modelu mikrosymulacji EUROMOD. W ten sposób oceniamy, jak szoki wywołane przez roboty wpłynęły na nierówności dochodów gospodarstw domowych. Na tej podstawie wnioskujemy, że automatyzacja miała bardzo niewielki wpływ na nierówności dochodowe. Podział ryzyka w gospodarstwach domowych oraz polityka podatkowa i socjalna w dużej mierze wchłonęły szoki płacowe i zatrudnienia spowodowane automatyzacją.

słowa kluczowe: roboty, automatyzacja, zadania, nierówność dochodów, nierówność płac, mikrosymulacja
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 06/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Karolowi Madoniowi za doskonałą pomoc badawczą. Dziękujemy Mikkelowi Barslundowi, Sydnee Caldwell, Davidowi Cardowi, Cristiano Peruginiemu, Vegardowi Skirbekkowi oraz uczestnikom SOLE Annual Meeting 2023, TASKS VI, Untangled i konferencji DIMJOB za ich komentarze. W artykule wykorzystano dane Eurostatu. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które należą do autorów. Ten projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 1001004776. Jan Gromadzki dziękuje za finansowanie z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content