Maciej Albinowski

ekonomista

Maciek4

Doktor ekonomii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). W latach 2014 – 2019 ekonomista w Ministerstwie Finansów, gdzie prowadził analizy ekonometryczne z wykorzystaniem jednostkowych danych administracyjnych. Obszary tematyczne jego badań obejmowały rynek pracy, zachęty podatkowe do inwestycji oraz konkurencyjność eksportu. Współautor raportów Banku Światowego. Wcześniej pracował również w zespole głównego ekonomisty Ernst & Young.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się analizą wpływu płacy minimalnej oraz zmianami strukturalnymi na europejskich rynkach pracy.

 

 

Wolny czas spędza przy grach strategicznych, czytając powieści historyczne (szczególnie autorstwa Conna Igguldena) lub śpiewając swoim dzieciom.

zainteresowania

płaca minimalna, aktywność zawodowa osób starszych, system podatkowy, ekonomia monetarna.