Joanna Franaszek

joanna.franaszek@ibs.org.pl
lista publikacji autora
2024-01-24 Znaczenie kultury organizacyjnej dla elastyczności wymiaru czasu pracy
Autorzy:    /   / 
W naszym modelu teoretycznym ograniczenia elastyczności wymiaru czasu pracy wynikają zarówno z charakterystyki funkcji produkcji, jak i kultury organizacyjnej. Znaczenie kultury organizacyjnej można oszacować na podstawie korelacji pomiędzy ograniczeniami elastyczności wymiaru czasu pracy różnych grup pracowników. Zadania wykonywane przez pracowników administracyjnych, takich jak sekretarki, księgowi czy specjaliści ds. HR, są podobne w różnych firmach. ...
Skip to content