Znaczenie kultury organizacyjnej dla elastyczności wymiaru czasu pracy

24 stycznia 2024
abstrakt:

W naszym modelu teoretycznym ograniczenia elastyczności wymiaru czasu pracy wynikają zarówno z charakterystyki funkcji produkcji, jak i kultury organizacyjnej. Znaczenie kultury organizacyjnej można oszacować na podstawie korelacji pomiędzy ograniczeniami elastyczności wymiaru czasu pracy różnych grup pracowników. Zadania wykonywane przez pracowników administracyjnych, takich jak sekretarki, księgowi czy specjaliści ds. HR, są podobne w różnych firmach. Gdyby elastyczność czasu pracy nie zależała od kultury organizacyjnej firmy, wówczas ograniczenia w tej elastyczności dla pracowników administracyjnych powinny być niezależne od ograniczeń elastyczności czasu pracy dla personelu realizującego główne zadania firmy. Jednak nasza analiza wykorzystująca dane z Badania Struktury Wynagrodzeń dla 19 krajów pokazuje, że pomiędzy ograniczeniami elastyczności wymiaru czasu pracy dla tych dwóch grup pracowników występuje znacząca korelacja. Ten związek występuje we wszystkich badanych sektorach gospodarczych i krajach. Ilościowe znaczenie naszego proxy dla kultury organizacyjnej jest porównywalne ze znaczeniem różnic między sektorami gospodarczymi. Stwierdzamy również, że kultura sztywnych godzin pracy jest częstsza w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w firmach z niskim odsetkiem młodych menedżerów.

słowa kluczowe: praca na część etatu, ograniczenia elastyczności wymiaru czasu pracy, kultura organizacyjna
kody JEL: 
rok wydania: 2024
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2024
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Piotrowi Lewandowskiemu oraz Idze Magdzie za cenne uwagi do wcześniejszej wersji opracowania.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr. 2021/43/D/HS4/00423)

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Skip to content