Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych

Czas realizacji: 08.2022 – 07.2024

Celem projektu jest próba wyjaśnienia, dlaczego przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wpływa to na podaż pracy osób starszych.

Starsi pracownicy częściej niż osoby młodsze deklarują chęć pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie wielu z nich pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mogąc dostosować liczby godzin pracy do swoich preferencji. W konsekwencji, część z tych osób opuszcza rynek pracy. Brak możliwości zredukowania liczby godzin pracy jest tłumaczony ograniczeniami stawianymi przez pracodawcę.

Określenie przyczyn oraz skutków sztywności wymiaru czasu pracy pozwoli lepiej konstruować regulacje dotyczące wymiaru czasu pracy oraz ocenić ich skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs SONATA -17
(nr umowy 2021/43/D/HS4/00423).

Kontakt:

maciej.albinowski@ibs.org.pl

Publikacje
2023-11-23 Dostępność zatrudnienia na część etatu a podaż pracy starszych pracowników
autorzy:    / 
Badanie dotyczy związków między możliwościami zatrudnienia na część etatu a ograniczaniem aktywności zawodowej przez starszych pracowników. Wykorzystano w nim dane dotyczące 30 krajów europejskich w okresie od 2011 do 2021 roku. Do analizy użyto danych quasi-panelowych, porównując osoby w wieku 60-64 lata z osobami w wieku 55-59 lat sprzed pięciu lat. Pracownicy w sektorach oferujących więcej elastycznej ...
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content