Celem projektu jest próba wyjaśnienia, dlaczego przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wpływa to na podaż pracy osób starszych.

 

Starsi pracownicy częściej niż osoby młodsze deklarują chęć pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie wielu z nich pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mogąc dostosować liczby godzin pracy do swoich preferencji. W konsekwencji, część z tych osób opuszcza rynek pracy. Brak możliwości zredukowania liczby godzin pracy jest tłumaczony ograniczeniami stawianymi przez pracodawcę.

 

Określenie przyczyn oraz skutków sztywności wymiaru czasu pracy pozwoli lepiej konstruować regulacje dotyczące wymiaru czasu pracy oraz ocenić ich skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs SONATA -17
(nr umowy 2021/43/D/HS4/00423).

Logo-NCN-PL_poziom

kierownik projektu: Maciej Albinowski

kontakt : maciej.albinowski@ibs.org.pl

osoby z IBS