Dostępność zatrudnienia na część etatu a podaż pracy starszych pracowników

23 listopada 2023
abstrakt:

Badanie dotyczy związków między możliwościami zatrudnienia na część etatu a ograniczaniem aktywności zawodowej przez starszych pracowników. Wykorzystano w nim dane dotyczące 30 krajów europejskich w okresie od 2011 do 2021 roku. Do analizy użyto danych quasi-panelowych, porównując osoby w wieku 60-64 lata z osobami w wieku 55-59 lat sprzed pięciu lat. Pracownicy w sektorach oferujących więcej elastycznej pracy są bardziej skłonni kontynuować aktywność zawodową, a całkowita liczba godzin przepracowanych przez tych pracowników maleje wolniej niż w sektorach narzucających bardziej sztywne ograniczenia godzinowe. Wyniki te są szczególnie wyraźne wśród kobiet w zawodach fizycznych, ale we wszystkich badanych kategoriach pracowników są one istotne. Pozytywny związek między możliwościami zatrudnienia na część etatu a całkowitą liczbą godzin pracy starszych pracowników nie jest wrażliwy na zmiany metodologiczne. Jednakże związek ten jest zróżnicowany między krajami i najmniej wyraźny w krajach z wysoką dostępnością pracy na część etatu.

słowa kluczowe: Starsi pracownicy, podaż pracy, praca na część etatu, ograniczenia elastyczności wymiaru czasu pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Autor dziekuje prof. Idze Magdzie oraz dr Marcie Palczyńskiej za cenne uwagi do wcześniejszej wersji opracowania.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr. 2021/43/D/HS4/00423)

Opublikowane w:

The Journal of the Economics of Ageing

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content