Dostępność zatrudnienia na część etatu a podaż pracy starszych pracowników

23 listopada 2023
abstrakt:

Badanie dotyczy związków między możliwościami zatrudnienia na część etatu a ograniczaniem aktywności zawodowej przez starszych pracowników. Wykorzystano w nim dane dotyczące 30 krajów europejskich w okresie od 2011 do 2021 roku. Do analizy użyto danych quasi-panelowych, porównując osoby w wieku 60-64 lata z osobami w wieku 55-59 lat sprzed pięciu lat. Pracownicy w sektorach oferujących więcej elastycznej pracy są bardziej skłonni kontynuować aktywność zawodową, a całkowita liczba godzin przepracowanych przez tych pracowników maleje wolniej niż w sektorach narzucających bardziej sztywne ograniczenia godzinowe. Wyniki te są szczególnie wyraźne wśród kobiet w zawodach fizycznych, ale we wszystkich badanych kategoriach pracowników są one istotne. Pozytywny związek między możliwościami zatrudnienia na część etatu a całkowitą liczbą godzin pracy starszych pracowników nie jest wrażliwy na zmiany metodologiczne. Jednakże związek ten jest zróżnicowany między krajami i najmniej wyraźny w krajach z wysoką dostępnością pracy na część etatu.

słowa kluczowe: Starsi pracownicy, podaż pracy, praca na część etatu, ograniczenia elastyczności wymiaru czasu pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Autor dziekuje prof. Idze Magdzie oraz dr Marcie Palczyńskiej za cenne uwagi do wcześniejszej wersji opracowania.

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr. 2021/43/D/HS4/00423)

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content