Zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze publicznym

Czas realizacji: 03.2021-06.2021

Celem projektu jest opisanie historycznych zmian w funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz identyfikacja czynników, które mogą wpływać na jego zmiany w przyszłości. W szczególności przeanalizujemy:

  • adekwatność płac w administracji publicznej
  • zróżnicowanie regionalne płac w administracji publicznej
  • strukturę demograficzną zatrudnienia w administracji publicznej
  • wpływ płacy minimalnej na fundusz płac

W oparciu o przeprowadzone analizy, sformułujemy rekomendacje dotyczące polityki ustalania płac.  

***

Projekt finansowany jest przez Bank Światowy

Kontakt:

maciej.albinowski@ibs.org.pl

Publikacje
2023-07-24 Czy można ulepszyć system wynagrodzeń w administracji publicznej w Polsce?
autorzy:    /   / 
System wynagrodzeń w administracji publicznej wymaga poprawy w kilku obszarach. Osoby młode i z wyższym wykształceniem otrzymują w administracji publicznej niższe płace niż w sektorze przedsiębiorstw. W zamian, administracja dobrze wynagradza staż pracy, zachęcając do długiej kariery. Taki model zmniejsza problemy związane z rotacją pracowników, jednak ogranicza możliwości strukturalnych zmian w zatrudnieniu. Obecny system wynagrodzeń ...
Publicystyka
administracja
Administracja w ogonie postępu
Logika postępu technologicznego wskazuje, że zatrudnienie w administracji publicznej powinno spadać. Jednak przy niskiej presji na optymalizację kosztów obserwujemy nawet wzrost zatrudnienia.
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content