Celem projektu jest opisanie historycznych zmian w funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz identyfikacja czynników, które mogą wpływać na jego zmiany w przyszłości. W szczególności przeanalizujemy:

  • adekwatność płac w administracji publicznej
  • zróżnicowanie regionalne płac w administracji publicznej
  • strukturę demograficzną zatrudnienia w administracji publicznej
  • wpływ płacy minimalnej na fundusz płac

W oparciu o przeprowadzone analizy, sformułujemy rekomendacje dotyczące polityki ustalania płac.

 

***

Projekt finansowany jest przez Bank Światowy

kontakt : maciej.albinowski@ibs.org.pl

osoby z IBS