Paweł Strzelecki

lista publikacji autora
2015-01-27 Ocena skutków podniesienia efektywnego wieku emerytalnego dla podaży pracy w Polsce za pomocą metody regression discontinuity
Autorzy:    /   / 
W 2009 roku reforma kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur ograniczyła dostęp do nich w przypadku większości zawodów. W niniejszym badaniu podjęto próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę kohort, których dotyczyła reforma. W tym celu użyto metodę nieciągłego modelu regresji (regression discontinuity design) wykorzystując dane z Badania Aktywności Ekonomicznej ...
Skip to content