Ocena skutków podniesienia efektywnego wieku emerytalnego dla podaży pracy w Polsce za pomocą metody regression discontinuity

27 stycznia 2015
abstrakt:

W 2009 roku reforma kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur ograniczyła dostęp do nich w przypadku większości zawodów. W niniejszym badaniu podjęto próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę kohort, których dotyczyła reforma. W tym celu użyto metodę nieciągłego modelu regresji (regression discontinuity design) wykorzystując dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Znaleziono statystycznie istotny, lecz ekonomicznie niewielki efekt nieciągłości w momencie wprowadzenia reformy. Test kontrolny nie wskazuje na występowanie podobnego efektu we wcześniejszych oraz późniejszych kwartałach. Sam efekt oddziaływania (treatment effect) jest nieistotny w większości specyfikacji modelu. Wnioski są więc następujące: zmiany kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur nie odegrały istotnej roli w zwiększaniu aktywności zawodowej w dotkniętych reformą kohortach gdyż natychmiastowy wpływ zmian na aktywność zawodową tych kohort nie był duży.

słowa kluczowe: wiek emerytalny, wcześniejsza emerytura, nieciągłość regresji, Polska
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Artykuł powstał dzięki IBS Small Grant for a Research Paper w ramach Jobs and Development Network.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Skip to content