abstrakt:

W 2009 roku reforma kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur ograniczyła dostęp do nich w przypadku większości zawodów. W niniejszym badaniu podjęto próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę kohort, których dotyczyła reforma. W tym celu użyto metodę nieciągłego modelu regresji (regression discontinuity design) wykorzystując dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Znaleziono statystycznie istotny, lecz ekonomicznie niewielki efekt nieciągłości w momencie wprowadzenia reformy. Test kontrolny nie wskazuje na występowanie podobnego efektu we wcześniejszych oraz późniejszych kwartałach. Sam efekt oddziaływania (treatment effect) jest nieistotny w większości specyfikacji modelu. Wnioski są więc następujące: zmiany kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur nie odegrały istotnej roli w zwiększaniu aktywności zawodowej w dotkniętych reformą kohortach gdyż natychmiastowy wpływ zmian na aktywność zawodową tych kohort nie był duży.

słowa kluczowe: wiek emerytalny, wcześniejsza emerytura, nieciągłość regresji, Polska

kody JEL: ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 03/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Artykuł powstał dzięki IBS Small Grant for a Research Paper w ramach Jobs and Development Network.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Paweł Strzelecki

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

wszystkie publikacje