Czy można ulepszyć system wynagrodzeń w administracji publicznej w Polsce?

24 lipca 2023
abstrakt:

System wynagrodzeń w administracji publicznej wymaga poprawy w kilku obszarach. Osoby młode i z wyższym wykształceniem otrzymują w administracji publicznej niższe płace niż w sektorze przedsiębiorstw. W zamian, administracja dobrze wynagradza staż pracy, zachęcając do długiej kariery. Taki model zmniejsza problemy związane z rotacją pracowników, jednak ogranicza możliwości strukturalnych zmian w zatrudnieniu. Obecny system wynagrodzeń może również prowadzić do selekcji negatywnej – sytuacji, w której mniej produktywni pracownicy pozostają w administracji publicznej do emerytury, natomiast ci o wyższej produktywności decydują się na pracę w sektorze prywatnym. Aby zwiększyć efektywność systemu wynagrodzeń, proponujemy ograniczenie regulaminowych dodatków stażowych, podniesienie wynagrodzenia zasadniczego i lepszą wycenę rzadkich umiejętności.

słowa kluczowe: wynagrodzenia w administracji publicznej, luka płacowa, wynagrodzenie stażu pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: polskiangielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2023
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Andrzejowi Halesiakowi, Janowi Rutkowskiemu oraz Cristinie Savescu za cenne uwagi do wcześniejszej wersji opracowania. Badanie zostało sfinansowane przez Bank Światowy. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content