WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.

Czas realizacji: 09.2022 - 08.2025

WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy na rzecz elastyczności reagowania na kryzysy gospodarczej i społecznej w Europie – to trzyletni projekt badawczy finansowany z programu ramowego Horyzont Europa, którego celem jest zbadanie wpływu cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych na rynki pracy i państwa opiekuńcze w Europie. WeLaR nie tylko poprawi zrozumienie indywidualnych i połączonych skutków tych trendów, ale także zaoferuje propozycje polityki pomagające dostosować systemy opieki społecznej do tych pilnych wyzwań. Ostatecznym celem projektu jest pomoc w tworzeniu polityk zapewniających sprawiedliwą dystrybucję wzrostu gospodarczego w społeczeństwie i tworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla wszystkich.

Aby osiągnąć te cele, zespół WeLaR:

* opracuje nowe ramy badania wpływu czterech megatrendów (globalizacja, przemiany technologiczne, zmiany demograficzne i zmiany klimatyczne) na rynek pracy i państwo opiekuńcze.

* integruje analizę ich wpływu na podaż pracy, popyt i dopasowanie rynku, uwzględniając jednocześnie interakcje między czterema megatrendami oraz mediacyjną rolę instytucji i polityk.

WeLaR użyje kombinacji metod ilościowych i jakościowych, a także zaangażowania interesariuszy. Planowany wynik obejmuje 24 artykuły badawcze, cztery podsumowania polityki i raport Foresight.

Badania prowadzi konsorcjum składające się z 10 instytucji z siedmiu krajów europejskich:
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven),
Luksemburski Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych (LISER),
Instytut Badań Strukturalnych (IBS),
Wiedeński Instytut ds. Economic Studies (wiiw),
Centre for Social Innovation (ZSI),
Università degli Studi di Perugia,
Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW),
Aldgate Strategy Group,
Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Belgradzie oraz
European Social Obserwatorium (OSE).

Strona projektu w języku angielskim

Konto Twitterowe projektu

Strona projektu na LinkedIn

Propozycja konsorcjum WeLaR była jednym ze 131 projektów zgłoszonych do konkursu Horizon Europe Research and Innovation Actions: Inkluzywność w czasach zmian (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01). Konsorcjum otrzymało prawie 3 mln euro w ramach umowy o dofinansowanie 101061388. Projekt zakończy się 31 sierpnia 2025 r.

contact : piotr.lewandowski@ibs.org.pl

Aktualności
Call for papers na Konferencje Projektu WeLaR
W ramach projektu WeLaR 23-24 maja 2024 r. w Leuven, Belgia odbędzie się konferencja na temat wpływu globalnych trendów na europejskie rynki pracy i państwa opiekuńcze.
Pierwsze webinarium WeLaR przyciągnęło ponad 40 uczestników
3 marca 2023, Leuven, Belgia – pierwszy webinar projektu badawczego WeLaR. Tematem przewodnim była dyskusja na temat: Państwo opiekuńcze w obliczu kryzysu. Rynki pracy w procesie zmian.
Pierwszy Webinar projektu WeLaR
Temat spotkania to: Państwo opiekuńcze w obliczu kryzysu. Rynki pracy w procesie zmian.
Projekt WeLaR wystartował 8 listopada 2022 r. na konferencji w Brukseli
Naukowcy z 10 instytucji z całej Europy będą dociekać, w jaki sposób megatrendy wpływają na rynki pracy i poziom zabezpieczenia społecznego w karajach Europy.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Katarzyna Olszewska-Kowalewska
Managerka ds. Komunikacji
zobacz więcej
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content