Pierwsze webinarium WeLaR przyciągnęło ponad 40 uczestników

10 marca 2023
3 marca 2023, Leuven, Belgia – pierwszy webinar projektu badawczego WeLaR. Tematem przewodnim była dyskusja na temat: Państwo opiekuńcze w obliczu kryzysu. Rynki pracy w procesie zmian.

Spotkanie projektowe WeLaR miało na celu przedstawienie projektu interesariuszom i zgromadziło 42 uczestników. Wśród nich znaleźli się ekonomiści rynku pracy, socjologowie i przedstawiciele think tanków zajmujących się polityką UE oraz uczestnicy z europejskich i krajowych środowisk skupionych wokół polityki społecznej.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Innowacji Społecznych (ZSI). Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia skutków trendów i określenia środków politycznych, które sprzyjają odporności społeczno-gospodarczej oraz zrównoważonemu wzrostowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu. W rezultacie będziemy mogli zaproponować sposoby dostosowania systemów opieki społecznej, aby mogły sprostać wyzwaniom stawianym przez zmiany na rynku pracy i pojawiające się nowe megatrendy społeczne.

Zuzanna Kowalik przedstawiła migawkę tematu, który WeLaR będzie rozwijał dalej. Wraz ze współpracownikami badała różnice w jakości pracy i warunkach pracy między rodzimymi i migrującymi pracownikami platformowymi (taksówkarzami i dostawcami) w Polsce. Wyniki pokazują, że migranci częściej niż obywatele podejmują pracę na platformach z powodu braku dochodów lub innych możliwości zatrudnienia. Platformy są częścią „infrastruktury przylotów”, która raczej przedłuża społeczne wykluczenie niż je znosi.

Pełen opis webinara można znaleźć na stronie projektu

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content