Call for papers na Konferencje Projektu WeLaR

9 stycznia 2024
W ramach projektu WeLaR 23-24 maja 2024 r. w Leuven, Belgia odbędzie się konferencja na temat wpływu globalnych trendów na europejskie rynki pracy i państwa opiekuńcze.

Wpływ cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i demograficznych na rynki pracy i państwa dobrobytu w Unii Europejskiej.

Zbadamy, w jaki sposób cyfryzacja, globalizacja, zmiany demograficzne i zmiany klimatu napędzają zmiany strukturalne w popycie i podaży umiejętności, jakości pracy i w warunkach pracy. Omówimy również ich wpływ społeczny, na przykład na nierówności i dobrobyt. Naukowcy ze wszystkich dziedzin nauk społecznych są zaproszeni do udziału. Mile widziane są zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe.

Główny mówca

Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK

Zapraszamy do zgłaszania artykułów dotyczących wpływu cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych na różne obszary, w tym m.in.:

– Heterogeniczny rynek pracy i dystrybucyjne skutki tych megatrendów
– Migrację zarobkową i umiejętności
– Konwergencja / dywergencja przestrzenna
– Nierówności i przenikanie się dyskryminacji
– Technologia, umiejętności i kapitał ludzki
– Regulacje UE, handel
– Politykę społeczną, systemy ochrony socjalnej

Uwzględnienie łącznego wpływu co najmniej dwóch sił napędowych – cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatu i zmian demograficznych – będzie postrzegane jako wartość dodana. Mile widziane są zgłoszenia od doktorantów i pracowników naukowych na wczesnym etapie kariery.

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie artykułu lub rozszerzonego streszczenia (około 800 słów) wraz z:
i) tytułem artykułu,
ii) nazwiskiem autora (autorów) oraz
iii) afiliacją i adresem e-mail autora prezentującego do 1 marca 2024 r. na adres Laurène Thil (laurene.thil@kuleuven.be).
Streszczenia powinny zawierać następujące elementy: wprowadzenie, metodologię, główne ustalenia, implikacje i słowa kluczowe.

Terminarz:

1 marca 2024 r. – termin nadsyłania streszczeń
22 marca 2024 r. – decyzje o przyjęciu abstraktów
1 kwietnia 2024 r. – termin rejestracji dla prezentujących uczestników
16 maja 2024 r. – rejestracja dla wszystkich uczestników
23 i 24 maja 2024 – Konferencja w Leuven

Komitet naukowy:

Mikkel Barslund (HIVA – KU LEUVEN),
Karolien Lenaerts (HIVA – KU LEUVEN),
Laurène Thil (HIVA – KU Leuven),
Piotr Lewandowski (IBS),
Ludivine Martin (LISER),
Cristiano Perugini (UNIPG),
Ursula Holtgrewe (ZSI),
Slavina Spasova (OSE),
Holger Stichnoth (ZEW).

Rejestracja na konferencję tutaj

Projekt związany z tą wiadomością:
pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content