Piotr Lewandowski: AI to dla nas bardziej szansa niż zagrożenie

22 lutego 2024

Piotr Lewandowski odnosi się do kwestii wpływu AI na rynek pracy

Zapraszamy do lektury → tutaj

wystąpiła / wystąpił:
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content