Nowe narzędzie prognostyczne rynku pracy już jest dostępne!

29 listopada 2022
Na stronie internetowej prognozy.praca.gov.pl udostępniliśmy nowe narzędzie, służące do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Jest ono kluczowym rezultatem zakończonego właśnie projektu, który zrealizowaliśmy wspólnie z Instytutem Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetem Łódzkim.

Celem projektu było stworzenie systemu prognozowania polskiego rynku pracy. Opracowane narzędzie ma wspierać publiczne służby zatrudnienia w planowaniu efektywnych i trafnych działań. Jego zaletą jest przede wszystkim  rozdzielne prognozowanie zarówno podaży, jak  i popytu na pracę. Prognozy podaży wykorzystują m.in. dane demograficzne, indywidualne dane BAEL, model decyzji edukacyjnych oraz model aktywności zawodowej. Z kolei popyt na pracę bazuje m.in. na założeniach wzrostu produktywności oraz zmian w strukturze gospodarki. System pozwala określić, w jakich zawodach i województwach będzie występować niedobór pracowników (luka popytowo-podażowa), co jest istotną wskazówką np. dla kształtowania polityk edukacyjnych oraz polityk wsparcia zatrudnienia. Korzystający z aplikacji prognostycznej mogą też wprowadzać własne założenia dotyczące kluczowych zmiennych makroekonomicznych i demograficznych. Dzięki połączeniu aplikacji internetowej z aplikacją obliczeniową, możliwe jest natychmiastowe wygenerowanie nowego zestawu prognoz odpowiadającemu własnym założeniom użytkownika.

Dostęp do narzędzia umieszczonego na stronie prognozy praca.gov.pl  jest możliwy jest po zalogowaniu. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym  pełne wykorzystanie wszystkich funkcji wdrożonego narzędzia, w 2022 r. zorganizowano 12 szkoleń on-line i 4 warsztaty stacjonarne m.in.  dla pracowników 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy, 323 Powiatowych Urzędów Pracy oraz dla Ministerstw: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rozwoju i Technologii. W szkoleniach uczestniczyło łącznie ponad 597 osób, w tym także pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy i przedstawiciele kilku polskich uczelni. Materiały ze szkoleń dostępne są tu.

W ramach zadań projektowych zrealizowano także dodatkowe analizy i badania towarzyszące – m.in.:  analizę zapotrzebowania pracowników i pracodawców na pracę z domu, raport dotyczący warunków pracy platformowej oraz cykl analiz związanych z wpływem COVID-19 na polski rynek pracy.

Sukcesem projektu jest przejęcie obsługi całego systemu przez pracowników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER, konkurs POWR.02.04.00-IP.03-00-004).

Nowe narzędzie prognostyczne zostało udostępnione na stronie:  prognozy.praca.gov.pl

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content