“Skill Changes and the Value of Skills”- warsztat projektu Untangled w Warszawie

20 czerwca 2023
Jednodniowe warsztaty UNTANGLED zgromadziły ekonomistów rynku pracy z europejskich uniwersytetów i instytutów badawczych, aby omówić i zastanowić się nad 10 artykułami na temat zmian umiejętności i wartości umiejętności.

Wydarzenie, zorganizowane 15 czerwca w Warszawie przez partnera projektu UNTANGLED – Instytut Badań Strukturalnych (IBS), składało się z czterech sesji. Badacze omawiali prace poświęcone: wpływowi technologii na umiejętności, przepływom pracowników, umiejętnościom i nierównościom. Podczas przerw uczestnicy zaangażowali się w dyskusję z autorami czterech badań zaprezentowanych na posterach. Honorata Bogusz (UW), Agnieszka Kasperska (UW), Zuzanna Kowalik i Karol Madoń (IBS) opowiadali o badaniach przeprowadzonych poza projektem.

Dzień poświęcony postępowi technologicznemu i umiejętnościom upłynął na analizie takich zagadnień jak:
– z czego wynika spadek liczby rutynowych zadań w Niemczech,
– jak kształtuje się obraz rynku pracy i wynagrodzeń kobiet oraz jakiego charakteru prace podejmują kobiety,
– w jaki sposób umiejętności społeczne i zarządzania zasobami są pozytywnie powiązane z zarobkami.

Niektórzy prelegenci omówili skutki pandemii COVID-19. Rozmawialiśmy o tym:
– jak pandemia COVID-19 spowodowała rozpowszechnienie technologii cyfrowych i
– jak pandemia wpłynęła na mobilność zawodową.

Dwa artykuły koncentrowały się na przepływach pracowników w kontekście dekarbonizacji. Dalej, kolejne dwie prezentacje dotyczyły nierówności.
W tej części spotkania Piotr Lewandowski (IBS) mówił o wpływie automatyzacji na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Europie. Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu UNTANGLED z Kariną Doorley, Janem Gromadzkim, Dorą Tudą i Philippe Van Kermem. Okazuje się, że robotyzacja zwiększa nierówności płacowe, ale ma znikomy wpływ na nierówności dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Dzieje się tak, ponieważ podział ryzyka w gospodarstwach domowych i redystrybucja przez systemy świadczeń podatkowych łagodzą negatywne skutki automatyzacji.

Spotkanie przyniosło wiele cennych uwag i spostrzeżeń zgromadzonych badaczy, dzięki którym rodzi się szansa, by rozwijać i ulepszać powstałe opracowania.

Z niecierpliwością czekamy wyniki badań i na nadchodząca jesienią konferencję projektu UNTANGLED w Leuven.

Szczegółowy opis wydarzenia można znaleźć na stronie projektu → tutaj

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content