“Skill Changes and the Value of Skills”- warsztat projektu Untangled w Warszawie

20 czerwca 2023
Jednodniowe warsztaty UNTANGLED zgromadziły ekonomistów rynku pracy z europejskich uniwersytetów i instytutów badawczych, aby omówić i zastanowić się nad 10 artykułami na temat zmian umiejętności i wartości umiejętności.

Wydarzenie, zorganizowane 15 czerwca w Warszawie przez partnera projektu UNTANGLED – Instytut Badań Strukturalnych (IBS), składało się z czterech sesji. Badacze omawiali prace poświęcone: wpływowi technologii na umiejętności, przepływom pracowników, umiejętnościom i nierównościom. Podczas przerw uczestnicy zaangażowali się w dyskusję z autorami czterech badań zaprezentowanych na posterach. Honorata Bogusz (UW), Agnieszka Kasperska (UW), Zuzanna Kowalik i Karol Madoń (IBS) opowiadali o badaniach przeprowadzonych poza projektem.

Dzień poświęcony postępowi technologicznemu i umiejętnościom upłynął na analizie takich zagadnień jak:
– z czego wynika spadek liczby rutynowych zadań w Niemczech,
– jak kształtuje się obraz rynku pracy i wynagrodzeń kobiet oraz jakiego charakteru prace podejmują kobiety,
– w jaki sposób umiejętności społeczne i zarządzania zasobami są pozytywnie powiązane z zarobkami.

Niektórzy prelegenci omówili skutki pandemii COVID-19. Rozmawialiśmy o tym:
– jak pandemia COVID-19 spowodowała rozpowszechnienie technologii cyfrowych i
– jak pandemia wpłynęła na mobilność zawodową.

Dwa artykuły koncentrowały się na przepływach pracowników w kontekście dekarbonizacji. Dalej, kolejne dwie prezentacje dotyczyły nierówności.
W tej części spotkania Piotr Lewandowski (IBS) mówił o wpływie automatyzacji na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Europie. Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu UNTANGLED z Kariną Doorley, Janem Gromadzkim, Dorą Tudą i Philippe Van Kermem. Okazuje się, że robotyzacja zwiększa nierówności płacowe, ale ma znikomy wpływ na nierówności dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Dzieje się tak, ponieważ podział ryzyka w gospodarstwach domowych i redystrybucja przez systemy świadczeń podatkowych łagodzą negatywne skutki automatyzacji.

Spotkanie przyniosło wiele cennych uwag i spostrzeżeń zgromadzonych badaczy, dzięki którym rodzi się szansa, by rozwijać i ulepszać powstałe opracowania.

Z niecierpliwością czekamy wyniki badań i na nadchodząca jesienią konferencję projektu UNTANGLED w Leuven.

Szczegółowy opis wydarzenia można znaleźć na stronie projektu → tutaj

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content