Wpływ technologii ICT i robotów na zatrudnienie oraz zarobki grup demograficznych w Europie.

12 września 2022
abstrakt:

Analizujemy zróżnicowanie wpływu technologii ICT oraz robotów przemysłowych na zatrudnienie i płace pomiędzy grupami demograficznymi. Nasze badanie obejmuje 14 krajów europejskich w latach 2010-2018. Aby zidentyfikować przyczynowe efekty nowych technologii, wykorzystujemy fakt, że inwestycje w te technologie różniły się pomiędzy sektorami gospodarczymi. Stosujemy strategię zmiennych instrumentalnych zaproponowaną przez Acemoglu i Restrepo (2020). Otrzymane wyniki wskazują, że nowe technologie wpływają korzystnie na udział w zatrudnieniu kobiet w wieku 20-49 lat, ale również mają negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn w wieku 30-49 lat. Negatywne efekty są szczególnie wyraźne wśród starszych kobiet wykonujących prace kognitywne oraz wśród młodszych mężczyzn w zawodach rutynowych manualnych, którzy są zastępowani przez roboty. Ponadto pokazujemy, że w latach 2010-2018 wzrost kapitału ICT miał większe znaczenie dla zmian w strukturze zatrudnienia niż wzrost ekspozycji na roboty przemysłowe.

słowa kluczowe: nowe technologie, zatrudnienie, płace, grupy demograficzne, Europa
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: WP 04/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Robertowi Stehrerowi oraz uczestnikom warsztatów UNTANGLED w Wiedniu za pomocne komentarze. W tym artykule wykorzystano dane Eurostatu. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ani za wnioski sformułowane przez autorów. Projekt badawczy otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 101004776 („UNTANGLED”).

Opublikowane w:

Labour Economics

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content