abstrakt:

Analizujemy zróżnicowanie wpływu technologii ICT oraz robotów przemysłowych na zatrudnienie i płace pomiędzy grupami demograficznymi. Nasze badanie obejmuje 14 krajów europejskich w latach 2010-2018. Aby zidentyfikować przyczynowe efekty nowych technologii, wykorzystujemy fakt, że inwestycje w te technologie różniły się pomiędzy sektorami gospodarczymi. Stosujemy strategię zmiennych instrumentalnych zaproponowaną przez Acemoglu i Restrepo (2020). Otrzymane wyniki wskazują, że nowe technologie wpływają korzystnie na udział w zatrudnieniu kobiet w wieku 20-49 lat, ale również mają negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn w wieku 30-49 lat. Negatywne efekty są szczególnie wyraźne wśród starszych kobiet wykonujących prace kognitywne oraz wśród młodszych mężczyzn w zawodach rutynowych manualnych, którzy są zastępowani przez roboty. Ponadto pokazujemy, że w latach 2010-2018 wzrost kapitału ICT miał większe znaczenie dla zmian w strukturze zatrudnienia niż wzrost ekspozycji na roboty przemysłowe.

słowa kluczowe: nowe technologie, zatrudnienie, płace, grupy demograficzne, Europa

kody JEL: , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 04/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Robertowi Stehrerowi oraz uczestnikom warsztatów UNTANGLED w Wiedniu za pomocne komentarze. W tym artykule wykorzystano dane Eurostatu. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ani za wnioski sformułowane przez autorów. Projekt badawczy otrzymał finansowanie z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach grantu nr 101004776 („UNTANGLED”).

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Untangled

autorzy:
Maciej Albinowski

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje