Wpływ automatyzacji na umiejętności i autonomię pracowników w centrach usług wspólnych w Polsce

18 grudnia 2023
abstrakt:

Sektor usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej dynamicznie rósł w ostatnich latach dzięki tendencjom do globalizacji i outsourcingi. Efektem tego było powstanie centrów usług wspólnych (SSC), które świadczą na rzecz centrali w większości rutynowe usługi, takie jak księgowość czy obsługa klienta. Przyszłość miejsc pracy w SSC zagrożona  jest jednak przez robotyzację i automatyzację. Otwarte pozostaje pytanie, czy automatyzacja w SSC przyniesie redukcję zatrudnienia, czy też doprowadzi do przyznania pracownikom nowych, mniej rutynowych zadań. To przekłada się na kwestię umiejętności pracowników SSC – jeśli mają otrzymać bardziej zaawansowane zadania, potrzebne będą szkolenia i programy treningowe. Nasze wyniki sugerują, że automatyzacja może zwiększać kwalifikacje pracowników i ich autonomię, jednak taki pozytywny efekt możliwy jest głównie dzięki obecnej sytuacji na rynku pracy. W obliczu niedoboru siły roboczej, SSC są zmuszone przyciągać pracowników atrakcyjnymi zadaniami i ciekawymi ścieżkami kariery związanymi z automatyzacją. Niestety, zaawansowane szkolenia wciąż nie są wystarczająco dostępne i firmy polegają najczęściej na ambitnych samoukach. Wobec ambitnych planów wzrostu sektora usług wspólnych w Polsce, utrzymanie atrakcyjności miejsc pracy staje się kluczowe, a wykorzystanie zaangażowania pracowników w automatyzację może poprawić jakość pracy i zwiększyć satysfakcję pracowników.

słowa kluczowe: Automatyzacja, centra usług wspólnych, umiejętności, jakość pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 08/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom konferencji UNTANGLED w listopadzie 2023 za cenne uwagi do wcześniejszej wersji opracowania.

Badanie zostało sfinansowane przez program Horyzont 2020 (umowa nr. 1001004776)

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Skip to content