Prezentacja wyników pracy IBS na warsztatach Untangled

1 kwietnia 2022
25 marca 2022 r. w Wiedniu odbył się warsztat podsumowujący pierwszy rok prac projektu UNTANGLED. Zaprezentowaliśmy na nim wyniki trzech badań dotyczących wpływu technologii na rynek pracy i nierówności dochodowe w Europie.

Piotr Lewandowski przedstawił wstępne wyniki dot. wpływu automatyzacji na nierówności dochodowe w Europie (wspólny artykuł z Janem Gromadzkim (IBS),  Karina Doorley (ESRI,  Trinity College Dublin, IZA) i Philippe Van Kerm (LISER, University of Luxembourg).  Autorzy wskazują, że robotyzacja obniżyła płace pracowników w Europie Zachodniej (podobnie jak w USA), natomiast w Europie Południowej robotyzacja podniosła płace.
Niewielkie efekty zanotowano w krajach nordyckich i Europie Wschodniej.

Maciej Albinowski i Piotr Lewandowski w kolejnej prezentacji analizowali wpływ nowych technologii na zatrudnienie i płace ośmiu grup demograficznych. Kapitał ICT i roboty poprawiają pozycję na rynku pracy kobiet poniżej 50 lat oraz mężczyzn 60+.    Z kolei relatywnie tracą kobiety 60+ oraz mężczyźni 30-49.

Ronald Bachmann (RWI) przedstawił badanie ze stycznia 2022 r. na temat wpływu automatyzacji na zmiany na rynkach pracy w UE (współautorzy: Piotr Lewandowski, Karol Madoń (IBS), Myrielle Gonschor (RWI) ). Robotyzacja zwiększa stabil

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content