Wpływ robotów przemysłowych na przepływy na rynku pracy w Europie

12 stycznia 2022
abstrakt:

Badamy rolę automatyzacji w kształtowaniu przepływów pracowników na rynku pracy w 16 krajach europejskich. Ujawniamy niewielki negatywny wpływ na ryzyko utraty pracy oraz niewielki pozytywny wpływ na szansę jej znalezienia. Koszty pracy są kluczowym czynnikiem determinującym skalę odziaływania automatyzacji na przepływy na rynku pracy. W krajach o stosunkowo niskich i umiarkowanych kosztach pracy wpływ automatyzacji jest większy w wartościach absolutnych, niż w krajach o wysokich kosztach pracy. Ta zależność realizuje się w szczególności na przykładzie pracowników wykonujących zawody rutynowe manualne i rutynowe kognitywne, ale nie dotyczy pracowników wykonujących nierutynowe kognitywne zadania. W krajach o relatywnie niskich kosztach pracy, automatyzacja przynosi korzyści zarówno młodym jak i starszym pracownikom. Nasza analiza wskazuje, że automatyzacja zwiększyła zatrudnienie i zmniejszyła bezrobocie w większości krajów europejskich o relatywnie niskim i umiarkowanym poziomie kosztów pracy.

słowa kluczowe: Automatyzacja, roboty, zmiana technologiczna, rynek pracy, zadania zawodowe
kody JEL: 
rok wydania: 2022
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: WP 01/2022
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Cevatowi Aksoyowi, Wolfgangowi Dauthowi, Hannie Frings, Adreasowi Lichterowi, Pascualowi Restrepo, Sandrze Schaffner, Bernhardowi Schimidpeterowi, Joelowu Stiebale, Eduardowi Stormowi, uczestnikom konferencji SOLE 2021, ESPE 2021, Job and Development Conference 2021, SMYE 2021, the 7th European User Conference for EU Microdata oraz uczestnikom seminarium RWI za cenne uwagi i komentarze. W artykule wykorzystujemy dane Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach grantu HORYZONT 2020 o numerze umowy 1001004776.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

RWI – Leibniz Institute for Economic Research (RWI), Essen, DICE/Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, oraz IZA, Bonn.

RWI – Leibniz Institute for Economic Research (RWI), Essen, oraz RGS, Essen.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content