abstrakt:

Badamy rolę automatyzacji w kształtowaniu przepływów pracowników na rynku pracy w 16 krajach europejskich. Kwerenda ujawniła niewielki negatywny wpływ na ryzyko utraty pracy oraz niewielki pozytywny wpływ na szansę jej znalezienia. Koszty pracy są kluczowym czynnikiem determinującym skalę oddziaływania automatyzacji na przepływy na rynku pracy. W krajach o stosunkowo niższych kosztach pracy automatyzacja ma pozytywny wpływ na szanse znalezienia pracy, natomiast w krajach o wyższych kosztach wpływ na ryzyko utraty pracy jest większy. Ten mechanizm realizuje się w szczególności na przykładzie pracowników wykonujących zawody rutynowe manualne i rutynowe kognitywne, ale nie dotyczy pracowników wykonujących nierutynowe kognitywne zadania. W krajach o relatywnie niskich kosztach pracy, automatyzacja przynosi korzyści zarówno młodym jak i starszym pracownikom. Nasza analiza wskazuje, że automatyzacja zwiększyła zatrudnienie i zmniejszyła bezrobocie w większości krajów europejskich, głownie poprzez zmniejszenie ryzyka utraty pracy.

słowa kluczowe: Automatyzacja, roboty, zmiana technologiczna, rynek pracy, zadania zawodowe

kody JEL: , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 01/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Hannie Frings, Sandrze Schaffner, Bernhardowi Schimidpeterowi, Eduardowi Stormowi, uczestnikom konferencji SOLE 2021, SMYE 2021, the 7th European User Conference for EU Microdata oraz uczestnikom seminarium RWI za cenne uwagi i komentarze. W artykule wykorzystuję dane Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach grantu HORYZONT 2020 o numerze umowy 1001004776.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Untangled

autorzy:
Ronald Bachmann

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, DICE/Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf; IZA, Bonn

Myrielle Gonschor

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, oraz RGS, Essen

Karol Madoń

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje