abstrakt:

Badamy rolę automatyzacji w kształtowaniu przepływów pracowników na rynku pracy w 16 krajach europejskich. Ujawniamy niewielki negatywny wpływ na ryzyko utraty pracy oraz niewielki pozytywny wpływ na szansę jej znalezienia. Koszty pracy są kluczowym czynnikiem determinującym skalę odziaływania automatyzacji na przepływy na rynku pracy. W krajach o stosunkowo niskich i umiarkowanych kosztach pracy wpływ automatyzacji jest większy w wartościach absolutnych, niż w krajach o wysokich kosztach pracy. Ta zależność realizuje się w szczególności na przykładzie pracowników wykonujących zawody rutynowe manualne i rutynowe kognitywne, ale nie dotyczy pracowników wykonujących nierutynowe kognitywne zadania. W krajach o relatywnie niskich kosztach pracy, automatyzacja przynosi korzyści zarówno młodym jak i starszym pracownikom. Nasza analiza wskazuje, że automatyzacja zwiększyła zatrudnienie i zmniejszyła bezrobocie w większości krajów europejskich o relatywnie niskim i umiarkowanym poziomie kosztów pracy.

słowa kluczowe: Automatyzacja, roboty, zmiana technologiczna, rynek pracy, zadania zawodowe

kody JEL: , ,

rok wydania: 2022

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : WP 01/2022

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Cevatowi Aksoyowi, Wolfgangowi Dauthowi, Hannie Frings, Adreasowi Lichterowi, Pascualowi Restrepo, Sandrze Schaffner, Bernhardowi Schimidpeterowi, Joelowu Stiebale, Eduardowi Stormowi, uczestnikom konferencji SOLE 2021, ESPE 2021, Job and Development Conference 2021, SMYE 2021, the 7th European User Conference for EU Microdata oraz uczestnikom seminarium RWI za cenne uwagi i komentarze. W artykule wykorzystujemy dane Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które są wnioskami autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach grantu HORYZONT 2020 o numerze umowy 1001004776.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Untangled

autorzy:
Ronald Bachmann

RWI - Leibniz Institute for Economic Research (RWI), Essen, DICE/Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, oraz IZA, Bonn.

Myrielle Gonschor

RWI - Leibniz Institute for Economic Research (RWI), Essen, oraz RGS, Essen.

Karol Madoń

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje