Automatyzacja jakie niesie korzyści i zagrożenia dla rynku pracy? Podsumowanie projektu UNTANGLED

17 kwietnia 2024
Automatyzacja może tworzyć zwycięzców i przegranych na europejskich rynkach pracy. Ale to nie są proste i oczywiste relacje, bo nie obniża znacząco zatrudnienia, ani nie wzmacnia nierówności dochodowych. Na czym polega jej fenomen?

Jaki wpływ mają nowe technologie na rynek pracy? To obecnie jedno z najważniejszych i najczęściej badanych zagadnień w ekonomii. W ramach projektu UNTANGLED (Horyzont 2020) współpracowaliśmy z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi, aby zrozumieć różne aspekty wpływu technologii na zatrudnienie, płace oraz dobrobyt Europejczyków.

Wbrew częstym obawom, robotyzacja i komputeryzacja nie zmniejszyły ogólnego poziomu zatrudnienia. Jednak w naszych badaniach podkreślamy zróżnicowane efekty technologii pomiędzy krajami oraz grupami demograficznymi. O ile w krajach Europy Zachodniej robotyzacja nie miała znaczącego wpływu na zatrudnienie i rynek pracy, to w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wspierała jego wzrost. Natomiast w Europie Zachodniej wpływ robotyzacji na nierówności płacowe był lepiej zneutralizowany przez polityki społeczne niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarówno robotyzacja jak i komputeryzacja miały pozytywny wpływ na zatrudnienie młodszych kobiet i negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet w wieku 60+.

O kluczowych wnioskach projektu UNTANGLED w telegraficznym skrócie opowiada Piotr Lewandowski w video-podsumowaniu projektu (film w wersji anglojęzycznej).


What impact do new technologies have on the job market? It is currently one of the most important and frequently researched topics in economics. As part of the UNTANGLED project (Horizon 2020), we collaborated with leading European research centres to understand the various aspects of technology’s impact on employment, wages, and the well-being of Europeans.

Contrary to common fears, robotisation and computerization have not reduced the overall level of employment. However, our research highlights the heterogeneous effects of technology across countries and demographic groups. While robotisation did not significantly impact employment in Western European countries, it supported employment growth in Central and Eastern European countries. In Western Europe, the impact of industrial robots on wage inequality was better neutralized by social policies than in Central and Eastern Europe. Both robotisation and computerization had a positive impact on the employment of young and prime-aged women and a negative impact on the employment of women aged 60+.

Piotr Lewandowski discusses the key findings of the UNTANGLED project in a telegraphic project summary (video in English above).

autorzy IBS:
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
autorzy:
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content