Konferecja 64th Annual Conference of the Italian Economic Association

31 października 2023
Konferencja odbyła się w L’Aquili w dniach 19-21 października 2023. IBS reprezentował Karol Madoń.

Konferencja organizowana jest corocznie przez Italian Economic Association. Wydarzenie gromadzi badaczy z ekonomii, zarządzania i finansów.

Karol Madoń zaprezentował artykuł „The role of Global Value Chains for workers’ tasks and wage inequality”. Jego współautorami są Piotr Lewandowski (IBS) i Deborah Winkler (World Bank). Badanie ocenia relację między udziałem w globalnym łańcuchu dostaw a rutynowością pracy oraz jej wpływem na nierówności dochodowe w krajach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Udział w globalnym łańcuchu dostaw przekłada się na niższy poziom nierówności dochodowych w większości badanych krajów. Wyjątek stanowią najbogatsze kraje.

Konferencja obejmowała także dwa wykłady inauguracyjne. Matthias Doepke (London School of Economics and Political Science i Northwestern University) podsumował swoje badania dotyczące ekonomii rodziny i jej wpływu na czynniki makroekonomiczne. Mariana Mazzucato (University College London i University of Sussex) przedstawiła badania o roli państwa we współczesnych gospodarkach oraz jego zdolności do radzenia sobie z nagłymi kryzysami.

Newsletter
Skip to content