SkiLMeeT – Umiejętności zawodowe na rynkach pracy w zielonej i cyfrowej transformacji.

Czas realizacji: 01.2024 - 12. 2026

Celem projektu „SkiLMeeT: Umiejętności na rynkach pracy w zielonej i cyfrowej transformacji” jest między innymi:

  • opracowanie wskaźników, które pomogą lepiej zrozumieć zakres niedopasowania i niedoborów umiejętności,
  • wskazanie jakie czynniki prowadzą do niedopasowania i niedoborów umiejętności oraz 
  • wypracowanie sposobów redukowania niedoborów i niedopasowania umiejętności.

Projekt koncentruje się na cyfrowej i zielonej transformacji oraz zmianach demograficznych jako czynnikach prowadzących do niedoborów i luk umiejętności.

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) kieruje częścią projektu, w której opracowywane są wskaźniki niedoborów i niedopasowania umiejętności i siły roboczej. Główne działania IBS w ramach projektu obejmują:

  • Ustalenie stylizowanych faktów na temat zróżnicowania poziomów umiejętności i zadań w pracy w Europie.
  • Tworzenie miar podobieństw między zawodami.
  • Analiza roli digitalizacji, globalizacji i czynników podażowych jako czynników decydujących o wykorzystaniu umiejętności w pracy.
  • Badanie roli postępu technologicznego jako determinanty wyborów edukacyjnych.

Projekt dostarczy nowych wniosków na temat czynników prowadzących do niedoborów umiejętności w Europie i sformułuje rekomendacje dla polityk publicznych mających na celu przeciwdziałanie im. SkiLMeeT stosuje inter- i transdyscyplinarne podejście, wykorzystując różnorodne źródła danych, w tym innowacyjne pochodzące z big data, przeprowadzając analizy i angażując się w szerokie konsultacje ze interesariuszami.

Strona internetowa projektu: www.skilmeet.eu

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

Propozycja konsorcjum SkiLMeeT była jednym ze 103 projektów zgłoszonych do konkursu Horyzont Europa – Badania i innowacje: Inclusiveness in times of change (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01).

kierownik projektu:
Piotr Lewandowski
ekonomistka:
Marta Palczyńska
researcher:
Karol Madoń
Researcherka:
Zuzanna Kowalik
researcher:
Wojciech Szymczak
Partnerzy

Aktualności
Raport IBS o kompetencjach pracowniczych w erze AI podczas konferencji Impact’24
Mimo ponadprzeciętnych umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia wśród polskich pracowników, umiejętności cyfrowe Polaków wypadają słabo. - to jeden z wniosków raportu IBS (do pobrania).
Projekt SkiLMeeT rozpoczęty!
We współpracy z partnerami z sześciu krajów będziemy badać czynniki wpływające na niedopasowanie i niedobory umiejętności na rynkach pracy w zielonej i cyfrowej transformacji oraz potencjalne rozwiązania.
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content