Celem naszego projektu jest wieloaspektowe zbadanie źródeł nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Zrozumienie związku pomiędzy elastycznością w miejscu pracy a luką płacową kobiet i mężczyzn jest kluczowe w obliczu trwających dyskusji o uelastycznianiu rynku pracy i konsekwencjach rosnącej roli nowych form zatrudnienia. Wykorzystanie danych na poziomie pojedynczych pracowników i firm pozwoli zrozumieć, w jaki sposób polityki antydyskryminacyjne kształtowane na poziomie firm, mogłyby zmniejszyć lub całkowicie zniwelować nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami.

 

Odpowiemy na trzy pytania badawcze dotyczące skorygowanej luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami:

  1. Czy wymóg większej liczby godzin pracy i większej dostępności czasowej tłumaczy większą lukę płacową w firmach z kapitałem zagranicznym? Rozróżnimy elastyczność czasu pracy oferowaną przez pracownika (pozostającego do dyspozycji pracodawcy) i oferowaną przez pracodawcę (możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin).
  2. Czy estymatory luk płacowych, które nieuwzględniają różnorodnych przyczyn ich powstania, są przeszacowane? Obecne estymatory traktują na równi zmienne z poziomu indywidualnego, firmy, sektora czy regionu. W trakcie projektu skonstruujemy nowy estymator skorygowanej luki płacowej, który uwzględnia wielopoziomowe źródła wariancji płac (ang. multi-level modelling).
  3. Czy zwrot z umiejętności poznawczych wynikający z cech osobowości kształtuje się inaczej w przypadku mężczyzn i kobiet? Jeśli tak, to w jaki sposób te różnice wpływają na lukę płacową?

 

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,

w ramach konkursu OPUS 14 (nr umowy UMO-2017/27/B/HS4/01201).

 

Logo-NCN-PL_poziom

 

kierownik: Iga Magda

analitycy: Jan Gromadzki, Marta Palczyńska

kontakt : iga.magda@ibs.org.pl

osoby z IBS