Artykuł został opublikowany w International Journal of Manpower (2020).

abstrakt:

Artykuł prezentuje badanie związku pomiędzy umiejętnościami poznawczymi i cechami osobowości jednostki a jej zarobkami. Moje wyniki pokazują, że umiejętności poznawcze i niektóre cechy osobowości są komplementarne. W szczególności, umiejętności poznawcze i stabilność emocjonalna są względem siebie komplementarne – osoby neurotyczne mają niższy zwrot z umiejętności poznawczych. Ponadto, wyniki wskazują, że ugodowość, neurotyzm i, nieoczekiwanie, wytrwałość (grit) są związane z niższymi zarobkami, natomiast sumienność z wyższymi. Moja analiza pokazuje, w przeciwieństwie do wcześniejszych wyników, że kobiety i mężczyźni mają zbliżone zwroty z cech osobowości. Wykorzystuję szeroko stosowane miary umiejętności poznawczych i osobowości: testy kompetencji z badania PIAAC do pomiaru umiejętności poznawczych, a także skale Wielkiej Piątki oraz Grit do pomiaru cech osobowości.

słowa kluczowe: umiejętności poznawcze, cechy osobowości, umiejętności społeczne, zarobki

kody JEL: , ,

rok wydania: 2018

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 09/2018

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu finansowego przez Narodowe Centrum Nauki (2017/27/B/HS4/01201).

autorzy:
Marta Palczyńska

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje