Zwrot z umiejętności – komplementarność umiejętności poznawczych i cech osobowości

19 grudnia 2018
abstrakt:

Artykuł prezentuje badanie związku pomiędzy umiejętnościami poznawczymi i cechami osobowości jednostki a jej zarobkami. Moje wyniki pokazują, że umiejętności poznawcze i niektóre cechy osobowości są komplementarne. W szczególności, umiejętności poznawcze i stabilność emocjonalna są względem siebie komplementarne – osoby neurotyczne mają niższy zwrot z umiejętności poznawczych. Ponadto, wyniki wskazują, że ugodowość, neurotyzm i, nieoczekiwanie, wytrwałość (grit) są związane z niższymi zarobkami, natomiast sumienność z wyższymi. Moja analiza pokazuje, w przeciwieństwie do wcześniejszych wyników, że kobiety i mężczyźni mają zbliżone zwroty z cech osobowości. Wykorzystuję szeroko stosowane miary umiejętności poznawczych i osobowości: testy kompetencji z badania PIAAC do pomiaru umiejętności poznawczych, a także skale Wielkiej Piątki oraz Grit do pomiaru cech osobowości.

słowa kluczowe: umiejętności poznawcze, cechy osobowości, umiejętności społeczne, zarobki
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 09/2018
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu finansowego przez Narodowe Centrum Nauki (2017/27/B/HS4/01201).

Opublikowane w:

International Journal of Manpower (2020).

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content