Marta Palczyńska

ekonomistka

Marta_Palczynska_1b

Doktorka ekonomii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się ewaluacją polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych, umiejętnościami poznawczymi i cechami osobowości na rynku pracy oraz dyskryminacją płacową kobiet.

Wcześniej pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych. Realizowała tam międzynarodowe projekty badawcze dotyczące sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz badanie umiejętności dorosłych PIAAC. Współpracowała z OECD w obszarze pomiaru umiejętności miękkich.

Kiedy jest taka możliwość, jeździ / biega / chodzi na nartach, żegluje i słucha muzyki folkowej.

zainteresowania

umiejętności na rynku pracy, analiza polityk publicznych, ekonomia edukacji

wiadomości