Marta Palczyńska

ekonomistka

Marta_Palczynska_1b

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, obecnie doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W ramach rozprawy doktorskiej zajmuje się rolą umiejętności poznawczych i cech osobowości na rynku pracy. Wcześniej pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych. Realizowała tam międzynarodowe projekty badawcze dotyczące sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz badanie umiejętności dorosłych PIAAC. Współpracowała z OECD w obszarze pomiaru umiejętności miękkich.

 

W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się ewaluacją polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych, umiejętnościami na rynku pracy oraz dyskryminacją płacową kobiet.

 

Kiedy jest taka możliwość: jeździ / biega / chodzi na nartach, żegluje (ostatnio głównie na Zalewie Zegrzyńskim) i słucha muzyki folkowej.

 

zainteresowania

umiejętności na rynku pracy, analiza polityk publicznych, ekonomia edukacji