A jeśli to kobieta zarabia więcej? Normy płci, nierówności dochodów a (nie)równy podział prac domowych.

6 kwietnia 2023
abstrakt:

Wykorzystując dane z badania „Generation and Gender Survey” dla Polski, analizujemy związek między względnym dochodem kobiet w gospodarstwie domowym, mierzonym jego udziałem w całkowitym dochodzie gospodarstwa domowego, a zaangażowaniem kobiet w prace domowe. Czynniki kulturowe również mają wpływ na podział obowiązków domowych. Pokazujemy, że bardziej egalitarne postrzeganie norm związanych z płcią wiąże się z mniejszym obciążeniem kobiet pracami domowymi. Jednocześnie negatywna zależność pomiędzy udziałem dochodów kobiety w dochodach gospodarstwa domowego a jej obciążeniem pracami domowymi występuje tylko wśród bardziej egalitarnych par. Wśród tradycyjnych par podział obowiązków domowych nie jest związany z wkładem kobiety w całkowity dochód gospodarstwa domowego.

słowa kluczowe: dochody gospodarstw domowych, nierówności dochodów, prace domowe, normy dotyczące płci
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: WP 02/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom konferencji Gender and Family in the Labor Market Conference 2019 (Praga, Czechy), Economic and Social Costs of Gender Inequality FROGEE 2021, Population Association of America 2021, GGP User Conference 2021, oraz członkom LABFAM za cenne uwagi. Publikacja powstała w ramach projektu finansowego przez Narodowe Centrum Nauki (2017/27/B/HS4/01201).

Opublikowane w:

Journal of Family and Economic Issues

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content