Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Raport końcowy

17 maja 2020

Niniejszy raport stanowi podsumowanie wszystkich dotychczasowych etapów „Badania efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”. Badanie to prowadzone było w latach 2015 – 2020 przez konsorcjum IBS, Imapp i IQS na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem badania była ewaluacja jakości i skuteczności wsparcia oferowanego młodym osobom bezrobotnym i biernym zawodowo w ramach projektów I Osi priorytetowej PO WER. W trakcie badania opracowano 5 raportów wskaźnikowych, w których mierzono skuteczność wsparcia 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie oraz 2 raporty tematyczne, które obejmowały pogłębioną ewaluację tematyczno-jakościową. Powyższe opracowania sporządzane były na podstawie badań ilościowych – ankiet telefonicznych (CATI) z uczestnikami projektów, ankiet internetowych (CAWI) z koordynatorami projektów oraz badań jakościowych – wywiadów grupowych (FGI) z uczestnikami i koordynatorami projektów oraz wywiadów indywidualnych (IDI) z pracodawcami. W analizach wykorzystywano również dane administracyjne – bazę danych o uczestnikach zrealizowanych projektów (baza SL), bazę danych ZUS o uczestnikach projektów, bazę danych CeSAR o osobach bezrobotnych.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu
kody JEL: 
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
Dodatkowe informacje:

Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content