Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji

Czas realizacji: 03.2023 - 02.2026

Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na europejskich rynkach pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

W ramach projektu przeanalizujemy, jak współzależności między różnymi czynnikami ryzyka przyczyniają się do podatności pewnych grup osób na wykluczenie z rynku pracy. Paths2Include pomoże również zrozumieć, jak kontekst instytucjonalny wpływa na aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Badania będą skupione na trzech głównych procesach rynku pracy: rekrutacji, ścieżkach rozwoju zawodowego i wyjściu z rynku pracy.

Przez grupy o trudnej sytuacji na rynku pracy rozumiemy między innymi te, które mogą podlegać dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną lub status społeczny. Mimo licznych polityk i podejmowanych działań, nie maleją nierówności w zakresie możliwości zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń oraz dostępu do ubezpieczeń społecznych, z jakimi stykają się osoby wykluczone. Wciąż niedostateczna jest wiedza na temat tego, jak szerzej pojmowana sytuacja społeczna wpływa na piętrzenie się tych trudności. Wobec tego głównym celem projektu jest przedstawienie przekrojowego spojrzenia na złożoność czynników dyskryminacji i wykluczenia, aby pozyskać przesłanki do tworzenia i rozwoju włączających rynków pracy. Oto przewodnie pytanie, na które projekt ma udzielić odpowiedzi:  Jakie działania w kontekście społecznym oraz instytucjonalnym mogą uczynić rynki pracy przychylniejszymi grupom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy?

Naszą ambicją jest zbadanie tych czynników poprzez trzy ważne procesy na rynku pracy: rekrutację, utrzymanie i zakończenie pracy. Aby to zgłębić projekt zastosuje metody perspektywy porównawczej na trzech różnych poziomach (makro, mezo i mikro), a także w kontekście europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz pomiędzy nimi. Paths2Include w ten sposób dostarczy istotnych informacji na temat skutecznych praktyk promujących integrację i zatrudnienie oraz godne warunki pracy dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zbadamy także, w jaki sposób kontekst krajowy wpływa na dyskryminację i określimy postawy dyskryminacyjne wśród pracodawców i służb zatrudnienia w odniesieniu do grup szczególnie narażonych na ryzyko wykluczenia z rynku pracy w każdym kraju. Tym samym pogłębimy wiedzę na temat polityk mających na celu zmniejszenie nierówności między grupami radzącymi sobie dobrze na rynku pracy, a tymi doświadczającymi trudności we włączeniu się w zatrudnienie. W ten sposób Paths2Include wpisuje się w działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ostatecznym celem projektu jest dostarczenie nowej wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie integracji osób w trudnej sytuacji na europejskich rynkach pracy.

Strona internetowa projektu Paths2Incude

* * *

Projekt badawczy finansowany z programu ramowego Horyzont Europa – Przeciwdziałanie dyskryminacji na rzecz inkluzywnego rynku pracy (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06) w ramach umowy o dofinansowanie 101094626.


Kontakt:

Iga Magda iga.magda@ibs.org.pl

Aktualności
Kara za macierzyństwo to fakt wyceniony w płacach kobiet! Prof Iga Magda i IBS jako partner społeczny na konferencji „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca!”
Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego wynosi dla kobiety dziennie 111,5zł. Jeden dzień urlopu ojcowskiego jest wart 204,38zł. I dalej urlop rodzicielski dla mamy to 107,10zł, a dla taty 152,72zł. Po latach takiego wyceniania średnia emerytura kobiet w Polsce wynosi 2920,98 zł, a mężczyzn - 4251,56 zł.
Paths2Include – Dalsze kroki w ramach projektu
23 i 24 listopada byliśmy w Gironie na spotkaniu partnerów realizujących projekt naukowy Paths2Include. Projekt ma na celu zbadanie zjawiska dyskryminacji oraz wypracowanie rozwiązań zwiększających szanse na zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Projekt Paths2Include wystartował!
We współpracy z partnerami z 8 krajów będziemy badać jak pomóc osobom dyskryminowanym na rynku pracy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, czy orientację seksualną.
Publicystyka
Niewidoczne przeszkody – wyzwania osób z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji
Osoby z niepełnosprawnością pracują znacznie rzadziej niż osoby bez niepełnosprawności. Często są one wykluczane już na etapie rekrutacji, zanim jeszcze będą miały okazję zaprezentować potencjalnemu pracodawcy swoje umiejętności. Co można zrobić, aby uniknąć takich sytuacji?
Luka płacowa, opiekuńcza… skąd się biorą i jak im zaradzić? – video z Igą Magdą
Kara za macierzyństwo - to brzmi absurdalnie! A jednak jest faktem na rynku pracy. Skąd się bierze i jakie są przyczyny tego zjawiska? Co zrobić, by je wyeliminować? Wyjaśnia Iga Magda z IBS.
Kara za macierzyństwo to fakt wyceniony w płacach kobiet. – videorelacja z konferencji „Równi w domu – równi w pracy”
Zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego wynosi dla kobiety dziennie 111,5zł. Jeden dzień urlopu ojcowskiego jest wart 204,38zł. I dalej urlop rodzicielski dla mamy to 107,10zł, a dla taty 152,72zł. Po latach takiego wyceniania średnia emerytura kobiet w Polsce wynosi 2920,98 zł, a mężczyzn - 4251,56 zł.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content