Katarzyna Lipowska

ekonomistka

_MG_9163_m

Absolwentka kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka Wydziału Psychologii UW, przygotowuje pracę doktorską na temat rozwoju symbolicznej reprezentacji liczby. Uczestniczyła także w realizacji projektów grantowych na temat zbiorowego działania.

 

Interesuje się problematyką nierówności płac, a także zależnościami między sprawnością poznawczą, zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem na rynku pracy.