Elastyczność czasu pracy i wyniki kobiet na rynku pracy

30 września 2021
abstrakt:

Na podstawie danych europejskiego badania siły roboczej z 2019 r., badamy lukę płciową i lukę rodzicielską w dostępie do elastycznego czasu pracy. Przeciętnie w Europie nie ma istotnej statystycznie różnicy między dostępem do elastycznego czasu pracy wśród kobiet i mężczyzn, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej kobiety rzadziej mają dostęo do takich rozwiązań. W Europie Zachodniej występuje odwrotna zależność. Co więcej, kobiety rzadziej muszą niespodziewanie zmieniać swój grafik na korzyść pracodawcy. Ojcowie i matki mają dostęp do elastycznego czasu pracy częściej niż osoby bezdzietne, ale od ojców częściej niż od matek pracodawcy wymagają nagłych zmian w grafiku. Praca w zawodzie sfeminizowanym zmniejsza prawdopodobieństwo dostępu do elastycznego czasu pracy, zwłaszcza wśród kobiet, wiąże się jednak także z mniejszymi wymaganiami pracodawców w zakresie dostosowywania się do nagłych zmian w grafiku, zarówno przez kobiety i mężczyzn. W porównaniu do pracodawców z innych regionów Europy, pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej rzadziej oferują elastyczne godziny pracy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Co więcej, rodzice równiej nie mogą liczyć na większy dostęp do elastycznych godzin pracy. Z kolei pracodawcy w Europie Zachodniej i krajach nordyckich najczęściej oferują elastyczny czas pracy, bez względu na płeć pracownika.

słowa kluczowe: elastyczność czasu pracy, segregacja płciowa, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, rodzicielstwo
kody JEL: 
rok wydania: 2021
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2021
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja została finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr projektu UMO-2017/27/B/HS4/01201. W artykule korzystamy z danych Eurostatu. Eurostat nie odpowiada za wyniki i konkluzje autorek. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 /   / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Skip to content