Elastyczność czasu pracy i wyniki kobiet na rynku pracy

30 września 2021
abstrakt:

Na podstawie danych europejskiego badania siły roboczej z 2019 r., badamy lukę płciową i lukę rodzicielską w dostępie do elastycznego czasu pracy. Przeciętnie w Europie nie ma istotnej statystycznie różnicy między dostępem do elastycznego czasu pracy wśród kobiet i mężczyzn, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej kobiety rzadziej mają dostęo do takich rozwiązań. W Europie Zachodniej występuje odwrotna zależność. Co więcej, kobiety rzadziej muszą niespodziewanie zmieniać swój grafik na korzyść pracodawcy. Ojcowie i matki mają dostęp do elastycznego czasu pracy częściej niż osoby bezdzietne, ale od ojców częściej niż od matek pracodawcy wymagają nagłych zmian w grafiku. Praca w zawodzie sfeminizowanym zmniejsza prawdopodobieństwo dostępu do elastycznego czasu pracy, zwłaszcza wśród kobiet, wiąże się jednak także z mniejszymi wymaganiami pracodawców w zakresie dostosowywania się do nagłych zmian w grafiku, zarówno przez kobiety i mężczyzn. W porównaniu do pracodawców z innych regionów Europy, pracodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej rzadziej oferują elastyczne godziny pracy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Co więcej, rodzice równiej nie mogą liczyć na większy dostęp do elastycznych godzin pracy. Z kolei pracodawcy w Europie Zachodniej i krajach nordyckich najczęściej oferują elastyczny czas pracy, bez względu na płeć pracownika.

słowa kluczowe: elastyczność czasu pracy, segregacja płciowa, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, rodzicielstwo
kody JEL: 
rok wydania: 2021
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2021
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja została finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr projektu UMO-2017/27/B/HS4/01201. W artykule korzystamy z danych Eurostatu. Eurostat nie odpowiada za wyniki i konkluzje autorek. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 /   / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content