Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim

Czas realizacji: 03.2022 - 03.2024

Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia. Przyjrzymy się także, w jaki sposób formy pracy wpływają na dobrostan oraz satysfakcję z bycia rodzicem, ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia rodzicielskiego.

W projekcie:

  • rozróżnimy pomiędzy idealnym podziałem zadań w gospodarstwie domowym, zgodnym z osobistymi preferencjami i przekonaniami z jednej strony, a z drugiej rzeczywistym podziałem obowiązków domowych,
  • zajmiemy się związkami pomiędzy idealnym i realnym podziałem zadań w gospodarstwie domowym, przekonaniami na temat ról płciowych, oraz elastycznością czasu pracy,
  • przyjrzymy się wpływowi różnicy między idealnym a realnym podziałem obowiązków w gospodarstwie domowym na poczucie wypalenia rodzicielskiego,
  • sprawdzimy czy dostęp do elastycznego czasu pracy obniża ryzyko doświadczenia wypalenia rodzicielskiego.

* * *

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Preludium-20, projekt nr 2021/41/N/HS4/03902).


kierownik projektu:
Katarzyna Lipowska
opiekun projektu:
Iga Magda
Kontakt:

Katarzyna Lipowska katarzyna.lipowska@ibs.org.pl

Publikacje
2021-09-30 Elastyczność czasu pracy i wyniki kobiet na rynku pracy
autorzy:    /   / 
Na podstawie danych europejskiego badania siły roboczej z 2019 r., badamy lukę płciową i lukę rodzicielską w dostępie do elastycznego czasu pracy. Przeciętnie w Europie nie ma istotnej statystycznie różnicy między dostępem do elastycznego czasu pracy wśród kobiet i mężczyzn, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej kobiety rzadziej mają dostęo do takich rozwiązań. W Europie Zachodniej występuje odwrotna zależność. Co więcej, ...
Publicystyka
Konsekwencje luki opiekuńczej dla sytuacji kobiet na rynku pracy
Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Badania pokazują, że wykształcenie i doświadczenie na rynku pracy odpowiadają za znikomą część luki płacowej. Ważnymi czynnikami pozostają przerwy w aktywności zawodowej oraz krótsze godziny pracy. To czas poświęcony opiece nad dziećmi, głównie bardzo małymi, do trzeciego roku życia. Ale konsekwencje sięgają emerytury.
Praca z domu okiem menedżera
Praca z domu ma tyle zalet, że przeciętny pracownik jest w stanie zrezygnować z 6% wynagrodzenia na rzecz takiej możliwości. Managerowie z drugiej strony skłaniają się ku redukcji wynagrodzenia osób pracujących z domu aż o 14%. O co im chodzi?
praca z domu a praca w domu
Praca z domu w kontekście dobrostanu psychicznego – skrót artykułu prasowego
Dobra praca chroni zdrowie psychiczne, ale złe warunki pracy lub jej długotrwały brak mogą je pogarszać. Jak jest w przypadku pracy z domu?
Dwa oblicza elastycznego czasu pracy
Możliwość decydowania o godzinach pracy to wciąż rzadkość w Polsce. Co więcej, pracowników często dotyka tzw. „piętno elastyczności”.
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content